Fond: Europski socijalni fond

Operativni program: Razvoj ljudskih potencijala

Tip natječaja: Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Status: otvoren od 3.12.2014. do 20.2.2015.

Nadležno tijelo: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

Područje: obrazovanje, vještine i cjeloživotno učenje

Sažetak: Unapređenje sustava kvalitete, upravljanja i financiranja visokog obrazovanja kroz programske ugovore je i jedan od podciljeva u Strateškom planu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta RH za razdoblje 2014. – 2016., a uspostavljanje sustava alociranja javnih sredstava visokim učilištima i JZI putem cjelovitih programskih ugovora dio je Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije. Opći cilj ovog poziva na dostavu projektnog prijedloga je izgradnja pretpostavki za primjenu novog modela programskog financiranja visokog obrazovanja i znanstvene djelatnosti u javnim ustanovama

 

VAŽNO – Izmjena ograničenog poziva na dostavu projektnih prijedloga od 19.12.2014.
Izmjena poziva br.1

VAŽNO – Produžen rok za dostavu projektnih prijedloga do 2. veljače 2015. godine.

VAŽNO – Produžen rok za dostavu projektnih prijedloga do 20. veljače 2015. godine.


Dokumenti