Poziv na dostavu projektnih prijedloga Jačanje kapaciteta ustanova za obrazovanje odraslih – II provodi se u okviru Prioriteta 3 Unaprjeđenje ljudskog kapitala u obrazovanju, istraživanju i razvoju.

Fond: Europski socijalni fond

Operativni program: Operativni program Razvoj ljudskih potencijala 2007.-2013.

Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Status: otvoren od 19.2.2015. do 20.4.2015.

Nadležno tijelo: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

Područje: obrazovanje, vještine i cjeloživotno učenje

Prijavitelji: javna visoka učilišta, škole, visoka škola, visoka učilišta

U skladu s ciljevima Operativnog programa Razvoj ljudskih potencijala te nacionalnim strateškim dokumentima i zakonodavstvom, ova dodjela bespovratnih sredstava treba doprinijeti relevantnosti i kvaliteti obrazovne ponude ustanova za obrazovanje odraslih s ciljem povećanja konkurentnosti odraslih polaznika na tržištu rada, mobilnosti i aktivnije uloge u društvu, uspostavljanja sustava osiguranja kvalitete u sustavu obrazovanja odraslih te boljeg usklađivanja s lokalnim/regionalnim potrebama.

U sklopu ove dodjele bespovratnih sredstava prijavitelji i njihovi partneri moraju razviti barem jedan novi ili modernizirati postojeći program obrazovanja odraslih temeljen na analizama potreba, ishodima učenja, modernim metodama rada, kao i razvoju standarda kvalifikacija.
Pored razvoja novih ili modernizacije postojećih programa, ustanove moraju osigurati razvoj i uspostavljanje sustava osiguranja kvalitete na razini ustanove, a imajući osobito na umu razvoj profesionalnih kapaciteta nastavnika u sustavu obrazovanja odraslih.

Informativna radionica:

Informativne radionice za sve potencijalne prijavitelje održat će se 12. i 13. ožujka 2015. godine u prostorijama Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta. Predviđeno trajanje radionice je od 9.00 do 15.00 sati.
Cilj radionice je detaljnije informirati potencijalne prijavitelje o ciljevima, prioritetima i ostalim kriterijima natječaja te procedurama za prijavu, ocjenjivanje i provedbu projekata.
Broj sudionika na informativnoj radionici je ograničen te se može prijaviti samo jedan/na djelatnik/ica iz pojedine institucije. U obzir će se uzimati prijave pristigle do 6. ožujka 2015. godine do 16 sati i to prema redoslijedu zaprimanja. Sve prijave zaprimljene nakon tog vremena uzet će se u obzir isključivo u slučaju nepopunjavanja predviđenog broja slobodnih mjesta. Svi sudionici koji su poslali prijavu, bit će obaviješteni o rezultatima prijave najkasnije dva dana nakon roka zatvaranja prijava.
Sudjelovanje na informativnim radionicama je besplatno, a organizator je za sve sudionike osigurao osvježenja za kratke pauze i radne materijale. Za prijavu sudjelovanja na informativnoj radionici potrebno je popuniti prijavni obrazac i poslati ga na adresu elektroničke pošte esf@mzos.hr
Prijavni obrazac

POZIV NA RADIONICU
„Od projektne ideje do uspješne prijave na ESF natječaj“ za potencijalne prijavitelje na otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta (bespovratna sredstva) objavljen pod brojem 3.1.19 „Jačanje kapaciteta ustanova za obrazovanje odraslih – faza II” u okviru Operativnog programa “Razvoj ljudskih potencijala 2007.-2013. Sve informacije o radionicama možete pronaći ovdje.

Učestala pitanja i odgovori:

1. Prijavni obrazac A možete pronaći na sljedećoj poveznici:https://scf-wf.mrrfeu.hr/ap
Na navedenoj adresi možete pronaći korisnički priručnik za rad s aplikacijom kao i sadržajne upute za popunjavanje prijavnog obrasca A.>

 

VAŽNO!! – Objavljena Odluka o financiranju projekata iz Poziva 3.1.19 „Jačanje kapaciteta ustanova za obrazovanje odraslih – faza II” u okviru Operativnog programa “

 


Dodijeljeni ugovori u okviru natječaja dodjele bespovratnih sredstava „Jačanje kapaciteta ustanova za obrazovanje odraslih – faza II”

U Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta, 30. studenog 2015. godine održano je svečano uručivanje ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u okviru poziva na dostavu projektnih prijedloga “Jačanje kapaciteta ustanova za obrazovanje odraslih – faza II”  iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program Razvoj ljudskih potencijala 2007. – 2013.

Sredstvima ukupnog iznosa  29.030.000,00 HRK financira se 25 projekata, kojima je cilj doprinijeti relevantnosti i kvaliteti obrazovne ponude ustanova za obrazovanje odraslih kako bi se povećala konkurentnost odraslih polaznika na tržištu rada, njihova mobilnost i aktivnija uloga u društvu te kako bi se uspostavio sustav osiguranja kvalitete u sustavu obrazovanja odraslih i bolje usklađivanje s lokalnim/regionalnim potrebama.

U Hrvatskoj je obrazovanje odraslih istaknuto kao važna sastavnica sustava obrazovanja te kao jedan  od ključnih faktora koji doprinosi gospodarskom rastu, smanjenju nezaposlenosti, socijalnoj uključenosti te mobilnosti na tržištu rada. Obrazovanjem se unaprjeđuju kompetencije potencijalne i aktivne radne snage, što ih čini konkurentnijim na tržištu rada. Preduvjet za poboljšanje kompetencija odraslih polaznika je jačanje sustava obrazovanja odraslih koji pruža fleksibilnost i pogodnosti kako za odrasle polaznike tako i za poslodavce.

Svečanoj dodjeli ugovora nazočili su predstavnici nositelja projekata zajedno sa projektnim partnerima, a ugovore uspješnim dobitnicima uručili su prof. dr. sc. Vedran Mornar, ministar znanosti, obrazovanja i sporta, dr. sc. Mirando Mrsić, ministar rada i mirovinskog sustava  i Mile Živčić, ravnatelj Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

Prva slika

 

Važno!! – Objavljen popis potpisanih ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u okviru Poziva Jačanje kapaciteta ustanova za obrazovanje odraslih – faza II


Dokumenti