Natječaji

Jačanje socijalnog dijaloga – faza II

Fond: Europski socijalni fond Operativni program: Razvoj ljudskih potencijala 2007. – 2013. Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva) Status: otvoren od 12.12.2014. do 12.2.2015. Nadležno tijelo: Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava Područje: civilno društvo Prijavitelji: javna tijela (ministarstva i agencije), jedinice regionalne (područne) samouprave, lokalne/regionalne javne institucije, sindikati Sažetak: Opći cilj […]

Zatvoren natječaj

Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja – faza II

Cilj projekta je pružanje potpore lokalnim dionicima u definiranju, kreiranju, olakšavanju i provedbi lokalnih politika zapošljavanja i upravljanja ljudskim potencijalima kroz partnerski pristup u Republici Hrvatskoj. Zatvoren: 25. listopada 2013. Više informacija pogledajte OVDJE

Zatvoren natječaj

Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja

Cilj projekta je pružati potporu lokalnim dionicima u razvoju i provedbi politika lokalnog zapošljavanja i razvoja ljudskih potencijala kroz partnerski pristup u Hrvatskoj. Zatvoren: 6. kolovoza 2012. Više informacija pogledajte OVDJE

Zatvoren natječaj

Jačanje socijalnog dijaloga

Cilj projekta je poboljšati kvalitete socijalnog dijaloga između socijalnih partnera u Republici Hrvatskoj kao i poboljšati njihovih organizacijskih sposobnosti s ciljem pozitivnog doprinosa kvaliteti i kontinuitetu bi/tri-partitnog procesa socijalnog dijaloga u Republici Hrvatskoj. Zatvoren: 19. rujna 2013. Više informacija pogledajte OVDJE

Zatvoren natječaj

Lokalna partnerstva za zapošljavanje – faza 3

Cilj projekta je smanjiti nezaposlenost i opasnost od nove nezaposlenosti na regionalnoj i lokalnoj razini. Poticati kreiranje i provedbu odgovarajućih aktivnosti razvoja ljudskih potencijala u skladu s identificiranim ciljevima na regionalnoj i lokalnoj razini, koristeći partnerski pristup. Zatvoren: 11. veljače 2010. Više informacija pogledajte OVDJE

Zatvoren natječaj

Mladi na tržištu rada

Cilj projekta je promicati i poticati zapošljavanje mladih (koristeći partnerski pristup) kroz mjere i metode rada kako bi se omogućio njihov lakši ulazak na tržište rada. Zatvoren: 8. ožujka 2010. Više informacija pogledajte OVDJE

Zatvoren natječaj

Provedba mjera aktivne politike zapošljavanja

Cilj poziva je poduprijeti provedbu mjera aktivne politike tržišta rada putem dodjele bespovratnih sredstava iz Europskog socijalnog fonda za provedbu potpora za samozapošljavanje, potpora za zapošljavanje mladih “ rad nakon stručnog osposobljavanja i stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa.

Zatvoren natječaj