Cilj poziva je poduprijeti provedbu mjera aktivne politike tržišta rada putem dodjele bespovratnih sredstava iz Europskog socijalnog fonda za provedbu potpora za samozapošljavanje, potpora za zapošljavanje mladih “ rad nakon stručnog osposobljavanja i stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa.

Ukupni indikativni proračun poziva iznosi 169.875.000 HRK. Financiranje je osigurano iz sredstava Europskog socijalnog fonda, te iz sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske.