POZIV NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA “UMJETNOST I KULTURA ZA MLADE“

Fond: Europski socijalni fond

Operativni program: OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Tip natječaja: Otvoreni (privremeni) poziv na za dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Status: otvoren od 12.12.2016. do 21.04.2017.

Nadležno tijelo: Ministarstvo kulture

Područje: Socijalna uključenost, kultura

Prijavitelji: organizacije civilnog društva (umjetničke organizacije, udruge u području kulture i umjetnosti, udruge u području socijalnih djelatnosti, zaklade), ustanove u kulturi, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

Sažetak: Sudjelovanje u kulturnim i umjetničkim aktivnostima važan je aspekt uključenosti u društvo, a ograničeni pristup toj vrsti aktivnosti može rezultirati smanjenim mogućnostima za mlade da razviju društvene veze te vještine i znanja koja doprinose njihovom osobnom razvoju. Stoga je Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Umjetnost i kultura za mlade“ usmjeren na prevladavanje ograničenja pristupa mladih osoba kulturnim i umjetničkim sadržajima i aktivnostima (geografska izoliranost, nepovoljne financijske prilike, invaliditet i dr.) te poticanje mladih da aktivno sudjeluju u kulturnom životu zajednice.

Za financiranje su prihvatljive aktivnosti pripreme i provedbe umjetničkih radionica za mlade u srednjim školama, posebno u manje razvijenim područjima RH, aktivnosti pripreme i provedbe umjetničkih radionica za mlade u nepovoljnom položaju te priprema i realizacija kulturno-umjetničkih programa ustanova u kulturi, umjetničkih organizacija i udruga u području kulture i umjetnosti.

Poziv se provodi u okviru specifičnog cilja 9.i.1 Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti kroz promociju integracije na tržište rada i socijalne integracije ranjivih skupina, i borba protiv svih oblika diskriminacije.

Ukupni iznos bespovratnih sredstava: 18.000.000,00 HRK

Iznos bespovratnih sredstava po projektnom prijedlogu: najmanji iznos zatraženih bespovratnih sredstava može iznositi 100.000,00 HRK, a najviši iznos zatraženih bespovratnih sredstava može iznositi 1.000.000,00 HRK, ovisno o skupini aktivnosti na koju se projektni prijedlog odnosi.

Sufinanciranje projekta: udio financiranja po pojedinom projektu iznosi 100% prihvatljivih troškova tj. prijavitelji/partneri ne osiguravaju sufinanciranje projekata iz vlastitih sredstava.

VAŽNO!

Dana 10. veljače 2017. Ministarstvo kulture objavilo je  1. izmjenu natječajne dokumentacije.  Dokument s evidentiranim izmjenama, kao i nove važeće verzije Uputa za prijavitelje (10.02.2017.), prijavnog obrasca B, Izjave prijavitelja, Izjavu partnera i Posebnih uvjeta Ugovora dostupni su za preuzimanje prema dnu liste dokumenata.

VAŽNO!

Dana 8. ožujka 2017. Ministarstvo kulture objavilo je  2. izmjenu natječajne dokumentacije.  Dokument s evidentiranim izmjenama, kao i nova važeća verzija Uputa za prijavitelje (08.03.2017.), dostupni su za preuzimanje na listi dokumenata.

VAŽNO!

Dana 24. ožujka 2017. Ministarstvo kulture objavilo je  3. izmjenu natječajne dokumentacije.  Dokument s evidentiranim izmjenama, kao i nova važeća verzija Uputa za prijavitelje (24.03.2017.) i prijavnog obrasca B, dostupni su za preuzimanje na listi dokumenata.

VAŽNO!

Dana 28. ožujka 2017. Ministarstvo kulture objavilo je dokument “Pitanje i odgovori, 10. dio” koji je dostupan za preuzimanje. U okviru dokumenta nalaze se ispravci triju prethodno objavljenih odgovora.

VAŽNO!

Dana 20. prosinca 2017. Ministarstvo kulture objavilo je dokument “Odluka o financiranju_UiK MLADI_skupina A_20 12 2017“. Dokument je dostupan za preuzimanje na listi dokumenata.

VAŽNO!

Dana 6. veljače 2018. Ministarstvo kulture objavilo je dokument “Odluka o financiranju_UIK_MLADI_skupina B_06 02 2018“. Dokument je dostupan za preuzimanje na listi dokumenata.

VAŽNO!

Dana 17. travnja 2018. Ministarstvo kulture objavilo je dokument “Odluka o financiranju_UIK_MLADI_skupina C_17 04 2018“. Dokument je dostupan za preuzimanje na listi dokumenata.

 

Informativne radionice

Nadležno tijelo organizira informativne radionice za potencijalne prijavitelje prema rasporedu u nastavku:

Osijek, Hotel Osijek, 12.01.2017.

Zagreb, Kongresni centar Forum Zagreb, 16.01.2017.

Split, Ekonomski fakultet Split, 19.01.2017. (otkazano zbog loših vremenskih prilika)

Rijeka, Filozofski fakultet u Rijeci, 20.01.2017. (mjesto održavanja Hotel Jadran, Šetalište XIII divizije 46)

Split, Ekonomski fakultet Split, 26.01.2017.

VAŽNO- dodatna informativna radionica

Zagreb, Kongresni centar Forum Zagreb, 10.02.2017. 

Predviđeno trajanje informativnih radionica je od 9:30 do 14:00 sati. Cilj informativnih radionica je detaljnije informirati potencijalne prijavitelje o ciljevima i kriterijima natječaja te procedurama za prijavu, ocjenjivanje i provedbu projekata.

Sudjelovanje na informativnim radionicama je besplatno. Za prijavu sudjelovanja na informativnoj radionici potrebno je popuniti prijavni obrazac i poslati ga na adresu elektroničke pošte esf@min-kulture.hr. Prijave se primaju do popunjenosti kapaciteta, a najkasnije tri radna dana prije održavanja radionice. Potvrdu da je Vaša prijava prihvaćena dobit ćete putem elektroničke pošte.

Pitanja i odgovori:

Pitanja u vezi s Pozivom na dostavu projektnih prijedloga prijavitelji mogu poslati elektroničkom poštom najkasnije 14 kalendarskih dana prije isteka roka za podnošenje projektnih prijedloga na adresu elektroničke pošte esf@min-kulture.hr. Pod predmet elektroničke pošte obavezno je navesti referentni broj i naziv poziva. Sva zaprimljena pitanja se s odgovorima objavljuju u na mrežnim stranicama www.strukturnifondovi.hr i www.esf.hr najkasnije sedam kalendarskih dana prije isteka roka za podnošenje projektnih prijedloga.

U interesu jednakog postupanja, nadležno tijelo nije u mogućnosti odgovarati na pojedinačne usmene upite, kao niti održavati pojedinačne sastanke s potencijalnim prijaviteljima. Nadležno tijelo nije obvezno davati pojašnjenja na pitanja pristigla nakon navedenog roka.

 


Dokumenti