Komunikacija i vidljivost

KOMUNIKACIJSKA STRATEGIJA 2014.-2020.

KOMUNIKACIJSKI PLAN

Komunikacijski plan za 2021.-2023. godinu – OPULJP

Komunikacijski plan za 2020. godinu- OPULJP 2014.-2020.

Komunikacijski plan za 2019. godinu – OPULJP 2014.-2020.

Komunikacijski plan za 2018. godinu – OPULJP 2014.-2020.

Komunikacijski plan za 2017. godinu – OPULJP 2014. – 2020.

 Komunikacijski plan za 2016. godinu – OPULJP 2014. – 2020.