Natječaji

Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III“

Fond: Europski socijalni fond Operativni program: Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. Tip natječaja: Otvoreni (trajni) poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva) Status: otvoren od 11.5.2022. do 31.8.2022. Nadležno tijelo: Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Područje: zapošljavanje, socijalno uključivanje Sažetak: Poziv „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III“ (UP.02.1.1.16) predstavlja nastavak financiranja aktivnosti zapošljavanja teže […]

Zatvoren natječaj

Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva II.

Fond: Europski socijalni fond Operativni program: OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. Tip natječaja: Otvoreni (privremeni) poziv Status: otvoren od 19. ožujka 2021. do 10. svibnja 2021. Nadležno tijelo: Ministarstvo turizma i sporta Područje: Socijalno uključivanje Prihvatljivi prijavitelji: ustanove registrirane za obavljanje djelatnosti obrazovanja odraslih strukovne udruge u turizmu i ugostiteljstvu Prihvatljivi partneri: Strukovne […]

Zatvoren natječaj

Nastavak unaprjeđenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja

Status: otvoreno od 23.12.2020. do 30.6.2021. Rok za podnošenje projektnih prijedloga počinje teći od 15.02.2021. godine od 9 sati ujutro. Vrsta poziva: Otvoreni trajni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva) Nadležno tijelo: Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Referentna oznaka: UP.02.2.2.16 Područje: Socijalna uključenost Prijavitelji : dječji vrtići, jedinice lokalne samouprave (JLS) Vrijednost natječaja: 300.000.000,00 kn Fond: Europski […]

Zatvoren natječaj

Čitanjem do uključivog društva

Europski socijalni fond Operativni program: Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. Tip poziva: Otvoreni (privremeni) poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva) Status: otvoren od 23. prosinca 2020. do 11. veljače 2021. Nadležno tijelo: Ministarstvo kulture i medija Područje: Socijalno uključivanje Prijavitelji: Skupina aktivnosti A: narodne knjižnice: jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave koja u […]

Zatvoren natječaj

Promocija zdravlja i prevencija bolesti- faza 2

Fond: Europski socijalni fond Operativni program: OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. Tip natječaja: Otvoreni trajni poziv Nadležno tijelo: Ministarstvo zdravstva Područje: Zdravstvo Ovim Pozivom ukupne vrijednosti 26.935.794,57 kuna omogućit će se podizanje svijesti svih građana o važnosti brige za vlastito zdravlje u svrhu poboljšanja zdravstvenog statusa građana Republike Hrvatske. Opći cilj Poziva je povećanje znanja i […]

Zatvoren natječaj

Poziv Hrvatskom zavodu za hitnu medicinu Program cjeloživotnog stručnog usavršavanja zdravstvenih radnika (skraćeni naziv: program eUsavršavanje)

Fond: Europski socijalni fond Operativni program: OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. Tip natječaja: Izravna dodjela bespovratnih sredstava Status: otvoren od 22.10.2020.-1.12.2020. Nadležno tijelo: Ministarstvo zdravstva Područje: Socijalno uključivanje Sažetak: Cilj Poziva jest unaprjeđenje zdravstvene zaštite i doprinos održivosti zdravstvenog sustava kroz proces kontinuiranog cjeloživotnog stručnog usavršavanja zdravstvenih djelatnika. Specifični cilj poziva je unaprjeđenje znanja i vještina zdravstvenih djelatnika […]

Zatvoren natječaj

Unaprjeđenje postojećih i širenje usluga izvaninstitucionalne skrbi na području odabranih urbanih aglomeracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Zadar i Zagreb

Fond: Europski socijalni fond Operativni program: Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. Tip natječaja: Otvoreni (trajni) poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva) Status: otvoren od 31. 7. 2020. do 31. 07. 2021. Nadležno tijelo: Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Područje: socijalno uključivanje Sažetak: Poziv „Unaprjeđenje postojećih i širenje usluga izvaninstitucionalne skrbi na području odabranih urbanih […]

Zatvoren natječaj

Obrazovanje za sve

Fond: Europski socijalni fond Operativni program: OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. Tip natječaja: Izravna dodjela bespovratnih sredstava Status: otvoren od 21.07.2020. do 31.12.2020. Nadležno tijelo: Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava Područje: Socijalno uključivanje Sažetak: Ovaj poziv namijenjen je stanovnicima područja Grada Belog Manastira. Usmjeren je na unaprjeđenje kvalitete života djece i njihovih obitelji […]

Zatvoren natječaj

Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom – faza III

Status: otvoren od 21.07.2020. do 31.05.2021. Vrsta poziva: Otvoreni poziv za dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva) Referentna oznaka: UP.02.2.2.14 Prijavitelji : Neprofitne organizacije Organizacije civilnog društva Vrijednost natječaja: 150.000.000,00 kn Fond: Europski socijalni fond Operativni program:   Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. Sažetak: Opći cilj Poziva je jačanje socijalnog uključivanja osoba s invaliditetom kroz […]

Zatvoren natječaj

Zaustavimo nasilje nad ženama i nasilje u obitelji – Za nasilje nema opravdanja

Status: otvoren od 23.06.2020. do 01.08.2020. Vrsta poziva: izravna dodjela Referentna oznaka: UP.02.2.2.13 Prijavitelji: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku-Uprava za socijalnu politiku Vrijednost natječaja: 10.158.000,00 kn Fond: Europski socijalni fond Operativni program:  Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. Sažetak: Svrha ovog Poziva je daljnje unaprjeđenje sustava prevencije i zaštite od nasilja nad […]

Zatvoren natječaj