Natječaji

Poziv Hrvatskom zavodu za hitnu medicinu Program cjeloživotnog stručnog usavršavanja zdravstvenih radnika (skraćeni naziv: program eUsavršavanje)

Fond: Europski socijalni fond Operativni program: OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. Tip natječaja: Izravna dodjela bespovratnih sredstava Status: otvoren od 22.10.2020.-1.12.2020. Nadležno tijelo: Ministarstvo zdravstva Područje: Socijalno uključivanje Sažetak: Cilj Poziva jest unaprjeđenje zdravstvene zaštite i doprinos održivosti zdravstvenog sustava kroz proces kontinuiranog cjeloživotnog stručnog usavršavanja zdravstvenih djelatnika. Specifični cilj poziva je unaprjeđenje znanja i vještina zdravstvenih djelatnika […]

Unaprjeđenje postojećih i širenje usluga izvaninstitucionalne skrbi na području odabranih urbanih aglomeracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Zadar i Zagreb

Fond: Europski socijalni fond Operativni program: Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. Tip natječaja: Otvoreni (trajni) poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva) Status: otvoren od 31. 7. 2020. do 31. 07. 2021. Nadležno tijelo: Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Područje: socijalno uključivanje Sažetak: Poziv „Unaprjeđenje postojećih i širenje usluga izvaninstitucionalne skrbi na području odabranih urbanih […]

Obrazovanje za sve

Fond: Europski socijalni fond Operativni program: OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. Tip natječaja: Izravna dodjela bespovratnih sredstava Status: otvoren od 21.07.2020. do 31.12.2020. Nadležno tijelo: Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava Područje: Socijalno uključivanje Sažetak: Ovaj poziv namijenjen je stanovnicima područja Grada Belog Manastira. Usmjeren je na unaprjeđenje kvalitete života djece i njihovih obitelji […]

Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom – faza III

Status: otvoreno od 21.07.2020.  do 30.06.2021. Vrsta poziva: Otvoreni poziv za dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva) Referentna oznaka: UP.02.2.2.14 Prijavitelji : Neprofitne organizacije Organizacije civilnog društva Vrijednost natječaja: 150.000.000,00 kn Fond: Europski socijalni fond Operativni program:   Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. Sažetak: Opći cilj Poziva je jačanje socijalnog uključivanja osoba s invaliditetom kroz osiguranje […]

Razvoj, širenje i unaprjeđenje kvalitete izvaninstitucijskih socijalnih usluga kao podrška procesu deinstitucionalizacije

Fond: Europski socijalni fond Status: OTVOREN Program: Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014 – 2020 Vrijednost natječaja: 100.000.000,00 kuna. Vrsta poziva: otvoreni poziv za  dodjelu bespovratnih sredstava-trajni poziv Prijavitelji: centar za socijalnu skrb, ustanova, udruga, vjerska zajednica, pravna osoba Katoličke Crkve u Republici Hrvatskoj i zadruga. Sažetak:  Cilj Poziva je pružiti podršku procesu deinstitucionalizacije razvojem, širenjem i unaprjeđenjem […]

Umjetnost i kultura online

Fond: Europski socijalni fond Operativni program: Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. Tip poziva: Otvoreni (trajni) poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva) Status: Otvoren od 18. svibnja 2020. do 31. prosinca 2020. Nadležno tijelo: Ministarstvo kulture Područje: Socijalno uključivanje Prijavitelji: Organizacije civilnog društva (umjetničke organizacije, udruge koje djeluju u području kulture i umjetnosti) Sažetak: […]

Osiguravanje sustava podrške za žene žrtve nasilja i žrtve nasilja u obitelji

Fond: Europski socijalni fond Operativni program: Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. Vrsta poziva: ograničeni trajni poziv Status: otvoren od 6. ožujka 2020. do 31. prosinca 2020. Područje: socijalna uključenost Vrijednost natječaja: 70.000.000,00 kn Prijavitelji: jedinice područne (regionalne) samouprave: –  Koprivničko – križevačka županija –  Krapinsko – zagorska županija –  Virovitičko – podravska županija –  Požeško […]

Poziv na dostavu projektnih prijedloga “Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II”

Fond: Europski socijalni fond Operativni program: Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. Tip natječaja: Otvoreni (trajni) poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva) Status: otvoren od 19.02.2020. do 28.02.2021. Nadležno tijelo: Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava Područje: zapošljavanje, socijalno uključivanje Sažetak: Poziv „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II“ predstavlja nastavak financiranja aktivnosti prethodnog Poziva „Zaželi – program […]

Aktivno uključivanje i poboljšanje zapošljivosti te razvoj inovativnih socijalnih usluga za ranjive skupine unutar 7 urbanih aglomeracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Zadar i Zagreb

Fond: Europski socijalni fond Operativni program:  Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. Vrsta poziva: Otvoreni trajni Poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva) Nadležno tijelo: Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava Status: Otvoren od 18. prosinca 2019. godine do 18. prosinca 2020. godine Područje: Socijalno uključivanje Sažetak:  Poziv na dostavu projektnih prijedloga doprinijet će povećanju socijalne uključenosti i/ili zapošljivosti […]

Poziv na dostavu projektnih prijedloga “Jačanje poslovanja društvenih poduzetnika – faza I.”

Fond: Europski socijalni fond Operativni program:  „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014. – 2020. Vrsta poziva: otvoreni trajni Poziv na dostavu projektnih prijedloga (PDP) Status: od 21. svibnja 2019. do 31. prosinca 2020. Područje: socijalno uključivanje Nadležno tijelo: Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava Prijavitelji: Skupina 1 Postojeća društvena poduzeća/društveni poduzetnici koja ispunjavaju uvjete iz definicije poduzeća iz Uredbe br. 651/2014 te […]