Natječaji

Modernizacija IKT podrške Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje – eHZMO

Fond: Europski socijalni fond Operativni program: OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. Tip natječaja: Izravna dodjela bespovratnih sredstava Status: otvoren od 06.09.2019. do 31.12.2019. Nadležno tijelo: Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava Područje: zapošljavanje, državna i javna uprava Sažetak: Ovim Pozivom provest će se sveobuhvatna modernizacija informacijskog i komunikacijskog sustava HZMO-a te daljnji razvoj temeljnih […]

Lokalna partnerstva za zapošljavanje – faza 3

Cilj projekta je smanjiti nezaposlenost i opasnost od nove nezaposlenosti na regionalnoj i lokalnoj razini. Poticati kreiranje i provedbu odgovarajućih aktivnosti razvoja ljudskih potencijala u skladu s identificiranim ciljevima na regionalnoj i lokalnoj razini, koristeći partnerski pristup. Zatvoren: 11. veljače 2010. Više informacija pogledajte OVDJE

Zatvoren natječaj

Mladi na tržištu rada

Cilj projekta je promicati i poticati zapošljavanje mladih (koristeći partnerski pristup) kroz mjere i metode rada kako bi se omogućio njihov lakši ulazak na tržište rada. Zatvoren: 8. ožujka 2010. Više informacija pogledajte OVDJE

Zatvoren natječaj

Usluge HZZ-a klijentima: Unaprjeđenje cjeloživotnog profesionalnog usmjeravanja i ICT podrška

Unaprijediti IT podršku pružanjem usluga klijentima i širenjem usluga cjeloživotnog profesionalnog usmjeravanja. Unaprijediti cjeloživotno profesionalno usmjeravanje osnivanjem Nacionalnog foruma za cjeloživotno profesionalno usmjeravanje, stvaranjem zakonodavnog okvira za pružanje cjeloživotnog profesionalnog usmjeravanja te osnivanjem jedinica za cjeloživotno profesionalno usmjeravanje u odabranim hrvatskim regijama. Zatvoren: 9. studenog 2011. Više informacija pogledajte OVDJE

Zatvoren natječaj

Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja

Cilj projekta je pružati potporu lokalnim dionicima u razvoju i provedbi politika lokalnog zapošljavanja i razvoja ljudskih potencijala kroz partnerski pristup u Hrvatskoj. Zatvoren: 6. kolovoza 2012. Više informacija pogledajte OVDJE

Zatvoren natječaj

Priprema projekata i potpora ESF korisnicima

Cilj projekta je povećati kapacitete vezane uz učinkovito korištenje sredstava iz Europskog socijalnog fonda, pripremivši dovoljan broj kvalitetnih operacija. Projektom će se omogućiti stjecanje znanja, unaprjeđenje vještina i razumijevanje prilika koje se pružaju putem Europskog socijalnog fonda, kao i usvajanje metodološkog okvira ESF-a od strane potencijalnih korisnika bespovratnih sredstava Europske unije.  Projekt će također osigurati […]

Zatvoren natječaj

Evaluacija prethodne pomoći pružene kroz IPA HRD OP

Cilj ovog projekta je pružiti relevantne nalaze, zaključke i preporuke, u odnosu na ostvarenje određenog cilja za svaku mjeru, u obavljanju IPA HRD OP pomoći. Obuhvatiti će se sva tri sektora koje pokriva Operativni program: zapošljavanje, obrazovanje i socijalna uključenost. Time će se dugoročno povećati kapaciteti Hrvatske u korištenju Europskog socijalnog fonda (ESF) na način […]

Zatvoren natječaj

Jačanje socijalnog dijaloga

Cilj projekta je poboljšati kvalitete socijalnog dijaloga između socijalnih partnera u Republici Hrvatskoj kao i poboljšati njihovih organizacijskih sposobnosti s ciljem pozitivnog doprinosa kvaliteti i kontinuitetu bi/tri-partitnog procesa socijalnog dijaloga u Republici Hrvatskoj. Zatvoren: 19. rujna 2013. Više informacija pogledajte OVDJE

Zatvoren natječaj

Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja – faza II

Cilj projekta je pružanje potpore lokalnim dionicima u definiranju, kreiranju, olakšavanju i provedbi lokalnih politika zapošljavanja i upravljanja ljudskim potencijalima kroz partnerski pristup u Republici Hrvatskoj. Zatvoren: 25. listopada 2013. Više informacija pogledajte OVDJE

Zatvoren natječaj