Dobro upravljanje

Podržavamo misiju organizacija civilnoga društva u izgradnji demokratskog, otvorenog, uključivog, bogatog i socijalno pravednog, održivog te ekološki osviještenog društva.

Ciljevi

Ciljevi prioriteta iz područja razvoja civilnoga društva usmjereni su na jačanje uloge organizacija civilnog društva za društveno – ekonomski rast i demokratski razvoj čime će se podržati misija organizacija civilnoga društva koja se odnosi na njihovo ravnopravno sudjelovanje u izgradnji demokratskog, otvorenog, uključivog, bogatog i socijalno pravednog, održivog te ekološki osviještenog društva, u kojem organizacije civilnog društva i mogu biti korektiv vlasti te veza između građana i javnog sektora.

 

Vrste aktivnosti:

Natječaji koji će biti usmjereni jačanju uloge organizacija civilnog društva za društveno – ekonomski rast i demokratski razvoj omogućuju provedbu aktivnosti koje će podržati daljnji razvoj civilnoga društva u Republici Hrvatskoj poput onih usmjerenih: jačanju regionalnih i lokalnih struktura za podršku razvoju civilnog društva, osnaživanju organizacija koje djeluju u području razvoja zajednice na lokalnim razinama, pružanju podrške programima organizacija civilnog društva u području zagovaranja za socijalno isključene skupine, onih aktivnih u području volonterstva i pružanju socijalnih usluga.

 

Tko može sudjelovati?

Ovisno o raspisanim natječajima, sudjelovati mogu organizacije civilnoga društva ili mreže organizacija civilnoga društva koje su registrirane kao udruge, udruge poslodavaca, sindikati, zaklade, pravne osobe vjerskih zajednica te socijalne zadruge, a predviđena je mogućnost sudjelovanja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, javnih ustanova i međunarodnih organizacija u ulozi partnera.

 

Nadležne institucije

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske

Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva