Upute

UPUTA O OPERATIVNOM POSTUPANJU SLIJEDOM ZAMJENE HRVATSKE KUNE EUROM

UPUTA O NAČINU UTVRĐIVANJA NE/POSTOJANJA SUKOBA INTERESA KOD OSOBA KOJE NISU OBVEZNICI ZAKONA O JAVNOJ NABAVI (NOJN) U PROVEDBI PROJEKATA FINANCIRANIH IZ EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA

UPUTA O NAČINU UTVRĐIVANJA OBVEZE PRIMJENE ZAKONA O JAVNOJ NABAVI KOD KORISNIKA BESPOVRATNIH SREDSTAVA – PRAVNIH OSOBA DEFINIRANIH ZAKONOM O HRVATSKOM CRVENOM KRIŽU, A KOD UTVRĐIVANJA PRIHVATLJIVOSTI TROŠKOVA IZ EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA I FONDA EUROPSKE POMOĆI ZA NAJPOTREBITIJE

UPUTA O PRIHVATLJIVOSTI TROŠKOVA PLAĆA I TROŠKOVA POVEZANIH S RADOM U OKVIRU EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA 2014. – 2020.

UPUTA UPRAVLJAČKOG TIJELA O POSTUPANJU PRILIKOM ANGAŽMANA VANJSKIH OCJENJIVAČA

UPUTA ZA PRIJAVITELJE I KORISNIKE OPERATIVNOG PROGRAMA UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020. – O PROVEDBI HORIZONTALNIH NAČELA

UPUTE ZA KORISNIKE SREDSTAVA – INFORMIRANJE I VIDLJIVOST PROJEKATA FINANCIRANIH IZ ESI FONDOVA 2014. – 2020.