Izjava o pristupačnosti

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, koje upravlja sjedištem mrežne stranice www.esf.hr, nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).
Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište koje se nalazi na adresi http://www.esf.hr/.

Stupanj usklađenosti 

Mrežno sjedište http://www.esf.hr/ djelomično je usklađeno sa Zakonom zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan iz razloga:

  • pojedine slike nemaju pridružen prikladni tekstualni opis
  • krajnjem korisniku nije omogućeno potpuno korištenje svih sadržaja mrežne stranice s elementima HTML5
  • pojedini arhivirani tekstovi nisu poravnani na lijevoj margini
  • pojedine vezane datoteke nisu dostupne u strojnom čitljivom obliku

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti.

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena 21. rujna 2020. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.
Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.
Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.
Sve upite vezane uz pristupačnost mrežnog sjedišta http://www.esf.hr/ Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte: esf.info@mrosp.hr.

Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona (više informacija dostupno je na mrežnoj stranici https://pristupinfo.hr/).
U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.