Zapošljavanje

Projekti iz područja zapošljavanja usmjereni su na smanjenje postojeće nezaposlenosti, povećanje zapošljivosti, poticanje konkurentnosti na tržištu rada i povećanje prilagodljivosti malih i srednjih poduzeća i obrta.

Ciljevi

Ciljevi prioriteta iz područja zapošljavanja usmjereni su na smanjenje postojeće nezaposlenosti, povećanje zapošljivosti, promicanje reintegracije nezaposlenih osoba na tržište rada kroz provedbu mjera aktivne politike tržišta rada, poticanje konkurentnosti na tržištu rada, lokalna partnerstva za zapošljavanje kao model koji najbolje prepoznaje potrebe tržišta rada na lokalnoj i regionalnoj razini, osnaživanje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kao javnog tijela kojem je primarna zadaća unapređenje tržišta rada, povećanje prilagodljivosti malih i srednjih poduzeća i obrta pružanjem stručnih i poduzetničkih znanja i vještina.

 

Vrste aktivnosti

Aktivnosti do sada provedenih projekata bile su usmjerene na povećanje razine zapošljivosti, uglavnom skupina ljudi koji teže ulaze na tržište rada, odnosno manje su prilagodljive brzim promjenama u tehnološkim naprecima i poslovanju. Najčešće se radi o dugotrajno nezaposlenim osobama, osobama s nižom razinom obrazovanja, mladima bez radnog iskustva, nacionalnim manjinama, osobama s invaliditetom, ženama i starijim osobama. U suradnji s obrazovnim sustavom i sustavom socijalne skrbi, navedene osobe se obrazuju, motiviraju, savjetuju i aktiviraju kako bi se uključile na tržište rada.

 

Tko može sudjelovati?

Nevladine organizacije, jedinice lokalne i regionalne samouprave, neprofi tne organizacije, javne ustanove, privatne institucije, organizacije koje se bave posredovanjem pri zapošljavanju, privatne tvrtke, lokalne i regionalne razvojne agencije, zadruge i međunarodne (međuvladine) organizacije, socijalni partneri, komore, mala i srednja poduzeća, socijalna poduzeća, lokalna i regionalna partnerstva.

 

Nadležne institucije

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava

Hrvatski zavod za zapošljavanje