Natječaji

„Informacijski sustav za nagradne igre koje odobrava, prati i nadzire Porezna uprava i obuka djelatnika“

Fond: Europski socijalni fond Operativni program: OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020 Tip natječaja: Izravna dodjela bespovratnih sredstava Status: otvoren od 21.12.2020. do 31.1.2021. Nadležno tijelo: Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Područje: dobro upravljanje, državna i javna uprava Sažetak: Ovaj Poziv Ministarstvu financija, Poreznoj upravi namijenjen je unaprjeđenju poslovnih procesa Porezne […]

Zatvoren natječaj

„e-Savjetovanja – proširenja, nadgradnje i unaprjeđenje zakonodavnih procesa savjetovanja s javnošću“

Fond: Europski socijalni fond Operativni program: OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. Tip natječaja: Izravna dodjela bespovratnih sredstava Status: otvoren od 17.12.2020. do 31.01.2021. Nadležno tijelo: Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Područje: dobro upravljanje, državna i javna uprava Sažetak: Ovaj Poziv Središnjem državnom uredu za razvoj digitalnog društva ukupne vrijednosti 3.750.000,00 […]

Zatvoren natječaj

Objava Poziva na dostavu projektnih prijedloga “Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice”

Pozivom se želi osigurati razvoj civilnoga društva u Republici Hrvatskoj koji osigurava ujednačen regionalni društveno – ekonomski rast i demokratski razvoj Republike Hrvatske. Specifično, Poziv je usmjeren jačanju kapaciteta OCD-a aktivnih u lokalnim zajednicama za provedbu aktivnosti prilagođenih lokalnim problemima te za neposredan rad na područjima koja se financiraju kroz Europski socijalni fond (zapošljavanje, obrazovanje, […]

Zatvoren natječaj

„Uvođenje sustava procjenjivanja troškova statističkih procesa i proizvoda“

Fond: Europski socijalni fond  Operativni program: OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.  Tip natječaja: Izravna dodjela bespovratnih sredstava  Status: otvoren od 11.12.2020. do 31.01.2021.  Nadležno tijelo: Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike  Područje: dobro upravljanje, državna i javna uprava  Sažetak: Ovim Pozivom Državnom zavodu za statistiku ukupne vrijednosti 2.836.000,00 HRK izraditi će se sustav procjenjivanja troškova […]

Zatvoren natječaj

„Implementacija e.Standarda i daljnje unaprjeđenje sustava elektroničkih usluga“

Fond: Europski socijalni fond Operativni program: OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. Tip natječaja: Izravna dodjela bespovratnih sredstava Status: otvoren od 30.11.2020. do 31.01.2021. Nadležno tijelo: Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Područje: dobro upravljanje, državna i javna uprava Sažetak: Ovaj Poziv Središnjem državnom uredu za razvoj digitalnog društva nastavak je ulaganja […]

Zatvoren natječaj

„Stručno usavršavanje djelatnika Ministarstva hrvatskih branitelja“

Fond: Europski socijalni fond  Operativni program: OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.  Tip natječaja: Izravna dodjela bespovratnih sredstava  Status: otvoren od 1.12.2020. do 31.01.2021.  Nadležno tijelo: Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike  Područje: dobro upravljanje, državna i javna uprava  Sažetak: Ovaj Poziv namijenjen je jačanju institucionalnih kapaciteta Ministarstva hrvatskih branitelja kroz specijalizirane programe edukacije u području interpersonalnih vještina, asertivnosti […]

Zatvoren natječaj

„Implementacija e-učenja u sustav DGU i unaprjeđenje ZIS-a“

Fond: Europski socijalni fond Operativni program: OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020 Tip natječaja: Izravna dodjela bespovratnih sredstava Status: otvoren od 23.7.2020. do 31.12.2020. Nadležno tijelo: Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava Područje: dobro upravljanje, državna i javna uprava Sažetak: Ovaj Poziv Državnoj geodetskoj upravi za dostavu prijedloga operacije „Implementacija e-učenja u sustav DGU i […]

Zatvoren natječaj

„Uvođenje i razvoj funkcije e-forenzike u Poreznoj upravi RH uz nabavu opreme i alata te obuku“

Fond: Europski socijalni fond Operativni program: OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020 Tip natječaja: Izravna dodjela bespovratnih sredstava Status: otvoren od 15.7.2020. do 31.12.2020. Nadležno tijelo: Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava Područje: dobro upravljanje, državna i javna uprava Sažetak: Ovaj Poziv namijenjen je unaprjeđenju rada Porezne uprave i povećanju učinkovitosti provedbe poreznog nadzora i […]

Zatvoren natječaj

„Automatizirani sustav izvoza u okviru Carinskog zakonika Unije (AES)“, „Modernizacija novog kompjuteriziranog sustava u okviru Carinskog zakonika Unije (NCTS)“, „Modernizacija Sustava kontrole kretanja trošarinskih proizvoda (EMCS)“ i „Modernizacija sustava prikupljanja podataka o robnoj razmjeni članica EU“

Fond: Europski socijalni fond Operativni program: OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. Tip natječaja: Izravna dodjela bespovratnih sredstava Status: otvoren od 3.7.2020. do 31.12.2020. Nadležno tijelo: Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava Područje: dobro upravljanje, državna i javna uprava Sažetak: Ovaj Poziv Ministarstvu financija – Carinskoj upravi namijenjen je daljnjem razvoju i unaprjeđenju Ministarstva financija […]

Zatvoren natječaj

„Daljnje unaprjeđenje praćenja upravnog postupanja i odlučivanja (ZUP III)“

Fond: Europski socijalni fond Operativni program: OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020 Tip natječaja: Izravna dodjela bespovratnih sredstava Status: otvoren od 1.7.2020. do 31.12.2020. Nadležno tijelo: Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava Područje: dobro upravljanje, državna i javna uprava Sažetak: Ovaj Poziv Ministarstvu uprave namijenjen je unaprjeđenju praćenja upravnog postupanja i odlučivanja u javnoj upravi […]

Zatvoren natječaj