Fond: Europski socijalni fond

Operativni program: Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Tip natječaja: Otvoreni (trajni) poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Status: otvoren od 10. 7. 2020. do 31. 12. 2020.

Nadležno tijelo: Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

Područje: zapošljavanje

Sažetak: Poziv „Pronađi me!“ – provedba aktivnosti dosega i obrazovanja neaktivnih mladih osoba u NEET statusu ima za cilj provedbu aktivnosti dosega i obrazovanja neaktivnih NEET osoba (mladih u dobi 15-29 godina koji ne rade, nisu u sustavu redovitog obrazovanja niti u sustavu obrazovanja odraslih i pri tome nisu registrirani u evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje), a kako bi im se omogućio pristup tržištu rada te ih se osnažilo za aktivno sudjelovanje na tržištu rada. Poziv je u skladu s ciljevima Preporuke Vijeća EU o uspostavi Garancije za mlade te Planom implementacije Garancije za mlade 2019.-2020. koji je Vlada RH usvojila u svibnju 2019. godine. Praćenje provedbe Garancije za mlade od strane Europske komisije ukazuje na to da sheme GZM u EU pa tako i u RH još uvijek nisu dosegnule sve mlade ljude, a posebno su slabo zastupljeni mladi koji se nalaze u nepovoljnom položaju.

Uzevši u obzir da je od 2014. godine do danas Republika Hrvatska provodila većinom mjere za nezaposlene NEET osobe, odnosno za one mlade koji se prijavljuju u evidenciju Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i aktivno traže posao, potrebno je uložiti dodatne napore za podršku mladim ljudima koji su neaktivni i najudaljeniji od tržišta rada. Stoga je ovaj Poziv usmjeren jačanju mjera informiranja i dosega te snažnijem angažmanu u radu s mladim neregistriranim NEET osobama. Aktivnostima u okviru ovog Poziva, prvi puta se financiraju takve aktivnosti za mlade neaktivne NEET osobe, kako bi se kroz obuhvatniji pristup olakšao njihov ulazak na tržište rada te potaklo njihovo uključivanje u postojeće mjere koje se nude za mlade ili daljnje obrazovanje i osposobljavanje. Na taj način doprinijet će se povećanju njihove zapošljivosti te unaprjeđenju njihovih vještina, a kako bi postali aktivni sudionici na tržištu rada te pridonijeli razvoju zajednice i gospodarstva na lokalnoj i nacionalnoj razini.

Poziv se provodi u okviru Specifičnog cilja 8.ii.1 (IZM) Povećanje zapošljavanja i brze integracije NEET skupine kroz Inicijativu za zapošljavanje mladih (IZM) na tržište rada.

Prihvatljivi prijavitelji: udruge, zaklade, pravne osobe vjerske zajednice, pravna osoba Katoličke Crkve u Republici Hrvatskoj te umjetničke organizacije.

Prihvatljivi partneri: Obavezni partner na projektu je područna služba ili područni ured Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Ostali partneri na projektu mogu biti udruge, zaklade, pravne osobe vjerske zajednice, pravna osoba Katoličke Crkve u Republici Hrvatskoj, umjetničke organizacije, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, obrazovne ustanove osnovnoškolske i srednjoškolske razine, ustanove za obrazovanje odraslih, ustanove registrirane za obavljanje djelatnosti usmjerenih na mlade i/ili djelatnosti vezane uz aktivnosti posredovanja pri zapošljavanju, zdravstva i/ili socijalne skrbi, lokalne razvojne agencije ili lokalne akcijske grupe.

Ukupna vrijednost Poziva na dostavu projektnih prijedloga: 50.000.000,00 HRK

Iznos bespovratnih sredstava po projektnom prijedlogu: najmanji iznos zatraženih bespovratnih sredstava može iznositi 400.000,00 HRK, a najviši iznos zatraženih bespovratnih sredstava može iznositi 2.000.000,00 HRK.

Sufinanciranje projekta: udio financiranja po pojedinom projektu iznosi do 100% prihvatljivih troškova, tj. prijavitelji/partneri nisu dužni osigurati sufinanciranje projekata iz vlastitih sredstava.

Opći cilj Poziva: Omogućiti pristup neaktivnim mladim osobama tržištu rada te osnažiti mlade osobe za aktivno sudjelovanje na tržištu rada.

Specifični cilj Poziva: Provedba aktivnosti dosega i obrazovanja neaktivnih NEET osoba (15-29 godina).

Pitanja i odgovori:

Pitanja u vezi s Pozivom mogu biti poslana elektroničkom poštom na adresu esf.info@mrms.hr najkasnije 14 kalendarskih dana prije isteka roka za podnošenje projektnih prijedloga. Pod predmet elektroničke pošte obavezno navesti referentni broj i naziv Poziva. Sva zaprimljena pitanja se s odgovorima objavljuju na središnjoj internetskoj stranici ESI fondova i stranici ESF-a, svakih 7 radnih dana počevši od dana zaprimanja prvog pitanja. Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava nije obvezno davati pojašnjenja na pitanja koja nisu dostavljena na propisani način i u propisanom roku, kao niti na pitanja fizičkih osoba ili pravnih osoba koji nisu prihvatljivi prijavitelj ili partner na ovaj Poziv.

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava nije obvezno davati pojašnjenja na pitanja pristigla u vrijeme obustave ili nakon što je Poziv zatvoren ili obustavljen.

Informativne radionice za zainteresirane prijavitelje:

Za zainteresirane prijavitelje bit će organizirane informativne radionice o čemu će obavijest biti objavljena najkasnije 21 kalendarski dan od datuma objave Poziva. Informacije o točnom datumu i mjestu održavanja radionica bit će objavljene na mrežnim stranicama ESI fondova http://www.strukturnifondovi.hr/ i ESF stranici http://www.esf.hr/. Uzevši u obzir situaciju u RH uzrokovanu pandemijom koronavirusa, postoji mogućnost održavanja on-line informativnih radionica. Način prijava za radionice bit će pravovremeno objavljen i javno dostupan.

VAŽNO! Prijavni obrazac A za predmetni Poziv vidljiv je na poveznici https://esif-wf.mrrfeu.hr/Form/Index/2012004, dok je projektne prijedloge moguće podnositi od 27. srpnja 2020. godine od 9:00 sati.

 

Otvorene prijave na informativnu radionicu za Poziv “Pronađi me!” – provedba aktivnosti dosega i obrazovanja neaktivnih mladih osoba u NEET statusu

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Upravljačko tijelo Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. i Hrvatski zavod za zapošljavanje, Posredničko tijelo razine 2, pozivaju Vas na informativnu radionicu za otvoreni trajni Poziv „Pronađi me!“ – provedba aktivnosti dosega i obrazovanja neaktivnih mladih osoba u NEET statusu koja će se održati virtualnim putem u petak, 17. srpnja 2020. godine, s početkom u 10.00 sati. Prijave su otvorene do četvrtka, 16. srpnja 2020. godine, do 15:00 sati. Očekivano trajanje radionice je 2 sata. Na radionici će biti pojašnjena svrha i uvjeti prijave na Poziv.

Molimo zainteresirane da se prijave popunjavanjem prijavnice na poveznici https://forms.gle/UsXg6XgcQCYtYbMGA  kako bi dobili pristupne podatke za sudjelovanje na radionici i mogućnost postavljanja pitanja uživo.

 

VAŽNO!!!

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava  dana 22. srpnja 2020., objavljuje izmjene i dopune natječajne dokumentacije. Dokumente možete preuzeti pri dnu stranice.

NAPOMENA:

Ističemo da je, između ostalog, izmijenjeno vrijeme podnošenja projektnih prijedloga. Projektne prijedloge će biti moguće podnositi od 3. kolovoza 2020. godine od 9:00 sati.

 

VAŽNO! Dana 22.7.2020. objavljen je prvi dio Pitanja i odgovora pristiglih od 10.7. do 21.7.2020. godine.

 

OBAVIJEST!  22.7.2020. objavljena je prezentacija s informativne radionice, usklađena s izmjenama i dopunama natječajne dokumentacije od 22. srpnja 2020. godine.

 

VAŽNO! Dana 29.7.2020. objavljen je drugi dio Pitanja i odgovora pristiglih od 22.7. do 24.7.2020. godine.

 

VAŽNO! Dana 31.7.2020. objavljen je treći dio Pitanja i odgovora pristiglih od 25.7. do 30.7.2020. godine.

 

VAŽNO! Obavijest o obustavi Poziva

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike na temelju informacije zaprimljene od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Ureda za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije, Posredničkog tijela razine 2, dana 4. kolovoza 2020. godine, objavljuje obavijest o obustavi Poziva „Pronađi me!“ – provedba aktivnosti dosega i obrazovanja neaktivnih mladih osoba u NEET statusu (UP.01.2.0.04).

Obustava stupa na snagu 4. kolovoza 2020. u 14:00 sati te će biti na snazi do kraja dana 4. studenoga 2020. godine.

Poziv se obustavlja s obzirom na to da su zahtijevani iznosi bespovratnih sredstava dosegli 110% ukupno raspoloživog iznosa Poziva, što sukladno ESF Smjernicama te Uputama za Prijavitelje predmetnog Poziva (točka 5.5.) predstavlja razlog za obustavu Poziva.

Svi projektni prijedlozi predani unutar razdoblja u kojem je ovaj Poziv obustavljen neće biti uključeni u postupak dodjele te ih se neće uzeti u razmatranje u slučaju ponovnog otvaranja Poziva.

Molimo primite na znanje kako u vrijeme obustave nije moguće postavljati pitanja za predmetni Poziv.

 

VAŽNO! Obavijest o produženju obustave Poziva

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike dana 3. studenoga 2020. godine, objavljuje obavijest o produženju obustave Poziva „Pronađi me!“ – provedba aktivnosti dosega i obrazovanja neaktivnih mladih osoba u NEET statusu (UP.01.2.0.04).

Obustava će biti na snazi do kraja dana 31. siječnja 2021. godine.

Obavijest o tijeku postupka dodjele nakon navedenog datuma, odnosno o daljnjem produljenju obustave ili eventualnom otvaranju/zatvaranju Poziva, bit će objavljene prije isteka ove obustave.

Zbog iznimno velikog broja zaprimljenih projektnih prijedloga te činjenice kako do trenutka predmetne obavijesti za sve projektne prijedloge postupak dodjele nije u potpunosti okončan, sukladno točki 5.5. Obustava, (ranije) zatvaranje i produženje roka za dostavu projektnih prijedloga važećih Uputa za prijavitelje, produžuje se obustava zaprimanja projektnih prijedloga kako je gore navedeno.

Svi projektni prijedlozi predani unutar razdoblja u kojem je ovaj Poziv obustavljen neće biti uključeni u postupak dodjele te ih se neće uzeti u razmatranje u slučaju ponovnog otvaranja Poziva.

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike nije obvezno davati pojašnjenja na pitanja pristigla u vrijeme obustave ili nakon što je Poziv zatvoren ili obustavljen.

Također, molimo primite na znanje kako u vrijeme obustave nije moguće postavljati pitanja za predmetni Poziv.

 

Obavijest: Objavljujemo ispravak gornje obavijesti u dijelu roka važenja obustave:

Obustava će biti na snazi do kraja dana 31. prosinca 2020. godine, koji je ujedno rok za podnošenje projektnih prijedloga sukladno točki 5.2. Uputa za prijavitelje.

Obavijest o tijeku postupka dodjele nakon navedenog datuma bit će pravovremeno objavljena.

 

VAŽNO!! 31.12.2020. Obavijest o zatvaranju Poziva „Pronađi me!“ – provedba aktivnosti dosega i obrazovanja neaktivnih mladih osoba u NEET statusu

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Upravljačko tijelo Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“, istekom trenutne obustave Poziva koja je na snazi do kraja dana 31. prosinca 2020. godine, objavljuje zatvaranje otvorenog trajnog Poziva „Pronađi me!“ – provedba aktivnosti dosega i obrazovanja neaktivnih mladih osoba u NEET statusu (UP.01.2.0.04).

Zatvaranje Poziva objavljuje se zbog isteka roka prijave na Poziv sukladno točki 5.2 Uputa za prijavitelje te uzimajući u obzir dostavljene informacije o ukupnom broju i iznosu zaprimljenih projektnih prijedloga, koji premašuju ukupno raspoloživi iznos Poziva.

Za zaprimljene projektne prijedloge, postupak dodjele je i dalje u tijeku te će se sve relevantne informacije pravovremeno objaviti na mrežnim stranicama Europskog socijalnog fonda (http://www.esf.hr) i Europskih strukturnih i investicijskih fondova (http://www.strukturnifondovi.hr).


Dokumenti