POZIV NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA LOKALNE INICIJATIVE ZA POTICANJE ZAPOŠLJAVANJA- FAZA III

Fond: Europski socijalni fond

Operativni program: OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Tip natječaja: Otvoreni (privremeni) poziv na za dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Status: otvoren od 10.03.2017. do 17.07.2017.

Nadležno tijelo: Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava

Područje: Zapošljavanje

Prijavitelji: ustanove (npr. škole, Hrvatski zavod za zapošljavanje, ustanove za obrazovanje odraslih, visokoškolske ustanove i ostale ustanove) udruge, trgovačka društva i obrti, sindikati, udruge sindikata više razine, udruge poslodavaca, udruge poslodavaca više razine, Poduzetničko potporne institucije evidentirane u jedinstvenom registru poduzetničke infrastrukture, jedinice lokalne i regionalne samouprave, zadruge, komore.

Sažetak:

Lokalna partnerstva za zapošljavanje predstavljaju subjekte zadužene za razvoj politika zapošljavanja na regionalnim razinama koji svojim djelovanjem nadopunjuju nacionalnu politiku inicijativama prilagođenim regionalnim tržištima rada.

Poziv na dostavu projektnih prijedloga “LOKALNE INICIJATIVE ZA POTICANJE ZAPOŠLJAVANJA- FAZA III“ usmjeren je na razvoj lokalnih partnerstava za zapošljavanje u cilju prevladavanja regionalnih i lokalnih različitosti te poticanja partnerskog pristupa u pripremi i donošenju politika vezanih uz stvaranje i jačanje ljudskih potencijala u skladu s lokalnim potrebama na tržištu rada.

Financirat će se aktivnosti koje doprinose provedbi Strategija razvoja ljudskih potencijala u svim županijama Republike Hrvatske te gradu Zagrebu. Ukoliko strategije, kao dodatke, imaju Akcijske planove za zapošljavanje usmjerene ka ranjivim skupinama na tržištu rada, podupirat će se i projekti koji su u skladu i s tim relevantnim strateškim dokumentima na regionalnoj razini. Također, podupirat će se i aktivnosti usmjerene na daljnje jačanje kapaciteta lokalnih partnerstava za zapošljavanje kako bi se osigurala njihova održivost te unaprijedila funkcionalnost i učinkovitost na lokalnim tržištima rada.

Poziv se provodi u okviru Specifičnog cilja 8.vii.1. Jačanje kapaciteta lokalnih partnerstava za zapošljavanje i povećano zapošljavanje najranjivijih skupina na lokalnim tržištima rada.

Ukupni iznos bespovratnih sredstava: 73.440.000,00 HRK

Iznos bespovratnih sredstava po projektnom prijedlogu: najmanji iznos zatraženih bespovratnih sredstava može iznositi 400.000,00 HRK, a najviši iznos zatraženih bespovratnih sredstava može iznositi 2.000.000,00 HRK, ovisno o komponenti na koju se projektni prijedlog odnosi.

Sufinanciranje projekta: udio financiranja po pojedinom projektu iznosi 100% prihvatljivih troškova tj. prijavitelji/partneri ne osiguravaju sufinanciranje projekata iz vlastitih sredstava.

VAŽNO! IZMJENA NATJEČAJNE DOKUMENTACIJE

Dana 26. svibnja 2017. Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava objavilo je izmjenu natječajne dokumentacije, kojom se produljuje trajanje Poziva na dostavu projektnih prijedloga do 17. srpnja 2017. godine.

Dokument s evidentiranim izmjenama dostupan je za preuzimanje niže.

VAŽNO!

Napomena:

Prihvatljivi prijavitelj za Komponentu 2. mora biti institucija/organizacija za koju je u važećem Sporazumu o partnerstvu navedeno da obavlja poslove tehničkog tajništva lokalnog partnerstva za zapošljavanje.

U slučaju da iz Sporazuma o partnerstvu nije jasno vidljivo koja institucija/organizacija obavlja poslove tehničkog tajništva, ili je u međuvremenu isto izmješteno u drugu organizaciju/instituciju, potrebno je dostaviti relevantni dokument potpisan i ovjeren od strane predsjednika LPZ-a, u kojem je navedeno koja institucija/organizacija obavlja poslove tehničkog tajništva.

Sukladno navedenome institucija/organizacija koja obavlja poslove tehničkog tajništva obavezna je dostaviti popis svih institucija članova Lokalnog partnerstva za zapošljavanje.

Navedeni relevantni dokumenti podrazumijevaju evidenciju članstva i organizaciju/instituciju koja obavlja poslove tehničkog tajništva sa stanjem na dan objave ovog Poziva, odnosno zaključno s 10. ožujkom 2017. godine te ih je potrebno dostaviti najkasnije do 20. ožujka 2017. godine na adresu;

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Petračićeva 4., 10000 Zagreb,

Također, 60 dana od objave Poziva, Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava uputit će predstavnicima Lokalnih partnerstava za zapošljavanje zahtjev za dostavom postojećih Strategija razvoja ljudskih potencijala i Akcijskih planova za zapošljavanje usmjerenih ka ranjivim skupinama na tržištu rada te će iste objaviti na stranici www.esf.hr.

Pitanja i odgovori:

Pitanja mogu biti poslana elektroničkom poštom najkasnije 14 kalendarskih dana prije isteka roka za podnošenje projektnih prijedloga na adresu esf.info@mrms.hr.

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava nije obvezno davati pojašnjenja na pitanja pristigla nakon navedenog roka.

Pitanja i odgovori će se objaviti 7 kalendarskih dana prije isteka roka za podnošenje projektnih prijedloga na središnjim internetskim stranicama www.strukturnifondovi.hr i www.esf.hr.

 Informativne radionice

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava organizira informativne radionice za potencijalne prijavitelje prema rasporedu u nastavku:

Osijek, Županijska komora Osijek, Europske avenije 13 3. travnja 2017. 9:00-12:00
Vukovar, Velika vijećnica Vukovarsko-srijemske županije, Županijska 9 3. travnja 2017. 14:00-17:00
Požega, HGK, Županijska komora Požega, Vukovarska 6 4. travnja 2017. 9:00-12:00
Virovitica, Velika vijećnica Virovitičko-podravske županije, Trg Ljudevita Patačića 1 4. travnja 2017. 14:00-17:00
Krapina, Srednja škola Krapina, Šetalište Hrvatskog narodnog preporoda 6 6. travnja 2017. 12:00 – 14:30
Zagreb, Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Ulica grada Vukovara 78 10.  travnja 2017. 10:00-14:00
Sisak, Hrvatska  gospodarska komora, Županijska komora Sisak, Kranjčevićeva 16 11. travnja 2017. 9:00-12:00
Slavonski Brod, Velika vijećnica Brodsko-posavske županije, Petra Krešimira IV br. 1 11. travnja 2017. 13:00-15:00
Varaždin, Mala dvorana Varaždinske županije, Franjevački trg 7 24. travnja 2017. 09:00-12:00
Čakovec, Tehnološko-inovacijskom centru Međimurje, Bana Josipa Jelačića 22b 24. travnja 2017. 14:00-16:00
Koprivnica, Razvojna agencije Podravine i Prigorja, Florijanski trg 4 25. travnja 2017. 10.00-12.00
Bjelovar, HGK Županijska komora Bjelovar, Petra Preradovića 4/1 25. travnja 2017. 14.00-16.00
Dubrovnik, Velika vijećnici Grada Dubrovnika, Pred dvorom 1 26. travnja 2017. 09.00-12.00
Rijeka, Gradskoj vijećnici Grada Rijeke, Korzo 16 27. travnja 2017. 10.00-13.00
Pazin, Školsko-gradska sportska dvorana, Ulica prof. Tugomila Ujčića 2 28. travnja 2017. 10.00-13.00
Split, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Splitu, dvorana R.C., Cvite Fiskovića 5 03. svibnja 2017. 09.00-12.00
Šibenik, Prostorije razvojne agencije Šibensko-kninske županije, Velimira Škorpika 6 03. svibnja 2017. 13.00-15.00
Zadar, COIN Zadar, II. kat, Put Murvice 16 04. svibnja 2017. 09.00-12.00
Gospić, Kulturno informativni centar Gospić, velika dvorana, Budačka 12 04. svibnja 2017. 13.00-15.00
Karlovac, Dvorana za sastanke Udruženja obrtnika grada Karlovca, Jurja Haulika 40 05. svibnja 2017. 10.00-13.00

 

Cilj informativnih radionica je detaljnije informirati potencijalne prijavitelje o ciljevima i kriterijima natječaja te o procedurama za prijavu, ocjenjivanje i provedbu projekata.

Sudjelovanje na informativnim radionicama je besplatno. Za prijavu sudjelovanja na informativnoj radionici potrebno je popuniti prijavni obrazac dostupan na https://goo.gl/forms/wBaxEqSSPgYKiLsj2. Prijave se primaju do popunjenosti kapaciteta.

VAŽNO!! 16. 06. 2017. objavljene su izmjene i dopune natječajne dokumentacije. Dokumente možete preuzeti pri dnu stranice. Uz dokumente s izmjenama, objavljena je i nova unaprijeđena verzija Obrasca 2. Izjava prijavitelja kojeg je također potrebno preuzeti, ispuniti i poslati kao dio Vaše prijave.

VAŽNO!! 16.06. 2017. objavljen je prvi dio Pitanja i odgovora od 10.03. do 11.05. 2017. Drugi dio pitanja i odgovora bit će objavljen naknadno.

VAŽNO!! 29. 06. 2017. objavljene su druge Izmjene i dopune natječajne dokumentacije. Dokumente možete preuzeti pri dnu stranice.

VAŽNO!! 11.07. 2017. objavljen je drugi dio Pitanja i odgovora od 12.05. do 03.07. 2017.

VAŽNO! OBJAVA ODLUKE O FINANCIRANJU

Dana 24. travnja 2018. Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava objavilo je prvu Odluku o financiranju za Poziv “Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja – faza III”, u okviru Komponente 2, za 21 projekt uspješnih prijavitelja za koje je postupak dodjele završen. Dokument je dostupan za preuzimanje OVDJE.

VAŽNO! OBJAVA ODLUKE O FINANCIRANJU

Dana 9. svibnja 2018. Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava objavilo je drugu Odluku o financiranju za Poziv “Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja – faza III”, u okviru Komponente 1, za 34 projekta uspješnih prijavitelja za koje je postupak dodjele završen. Dokument je dostupan za preuzimanje OVDJE.

VAŽNO! OBAVIJEST O POVEĆANJU ALOKACIJE

Dana 15. ožujka 2019. godine Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava je, slijedom zaprimanja velikog broja visokokvalitetnih projektnih prijedloga (ocijenjenima visokim brojem bodova u postupku ocjene kvalitete) te zaprimljenog Izvješća o procjeni kvalitete projektnih prijedloga, odlučilo o povećanju dostupnih financijskih sredstava za otvoreni (privremeni) Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja – faza III“ (UP.01.3.1.01)za 43.790.075,20 HRK, čime ukupna financijska alokacija za Poziv iznosi 117.230.075,20 HRK (bespovratna sredstva).

Predmetnim povećanjem dostupnih financijskih sredstava, odnosno financiranjem svih uspješnih projekata koji su se nakon dostavljenog Izvješća o procjeni kvalitete projektnih prijedloga nalazili na rezervnoj listi, izravno će se utjecati na rješavanje čitavog niza društveno-ekonomskih problema, poput prevladavanja regionalnih i lokalnih različitosti te poticanja partnerskog pristupa u pripremi i donošenju politika vezanih uz stvaranje i jačanje ljudskih potencijala u skladu s lokalnim potrebama na tržištu rada i ostalih čimbenika usko vezanih uz povećanje kvalitete života u lokalnim zajednicama, kao i posredno rješavanja demografskih problema u istima.

VAŽNO! OBJAVA ODLUKE O FINANCIRANJU

Dana 15. ožujka 2019. Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava objavilo je Treću Odluku o financiranju za Poziv “Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja – faza III”, u okviru Komponente 1, za 58 projekta uspješnih prijavitelja za koje je postupak dodjele završen. Dokument za preuzimanje je dostupan OVDJE.

VAŽNO! OBJAVA ODLUKE O FINANCIRANJU

Dana 11. travnja 2019. Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava objavilo je  Odluku o izmjeni Odluke o financiranju za Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja – faza III“ (UP.01.3.1.01), koji se financira sredstvima Europskog socijalnog fonda. Dokument je dostupan OVDJE.

 


Dokumenti