POZIV NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA
„Mediji zajednice – potpora socijalnom uključivanju putem medija, faza I.“
Fond: Europski socijalni fond
Operativni program: Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.
Tip natječaja: otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)
Status: otvoren od 15.4.2109. do 17.6.2019.
Nadležno tijelo: Ministarstvo kulture
Područje: Socijalno uključivanje
Prijavitelji:
– neprofitni nakladnik televizije i/ili radija
– neprofitni pružatelj medijskih usluga iz članaka 19. i 79. ZEM-a
– neprofitni pružatelj elektroničkih publikacija
– neprofitni novinski nakladnik
Sažetak:
Poziv Mediji zajednice – potpora socijalnom uključivanju putem medija, faza I usmjeren je na unaprjeđenje kvalitete medijskog izvještavanja o ranjivim skupinama i podizanje razine javne svijesti o njihovim pravima. Pozivom će se financirati aktivnosti jačanja kapaciteta medijskih djelatnika (novinara) te proizvodnja i objava programskih sadržaja medija namijenjenih povećanju vidljivosti ranjivih skupina.
Poziv se provodi u okviru specifičnog cilja 9.i.1 Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti kroz promociju integracije na tržište rada i socijalne integracije ranjivih skupina, i borba protiv svih oblika diskriminacije.
Opći cilj operacije: Unaprjeđenje kvalitete medijskog izvještavanja o ranjivim skupinama i podizanje razine javne svijesti o njihovim pravima.
Ukupna alokacija: Za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga osigurano je 15.000.000,00 HRK.
Iznos bespovratnih sredstava po projektnom prijedlogu: Najmanji iznos zatraženih bespovratnih sredstava može biti 450.000,00 HRK, a najviši iznos zatraženih bespovratnih sredstava može biti 1.400.000,00 HRK.
Sufinanciranje projekata: Udio financiranja po pojedinom projektu iznosi 100 % prihvatljivih troškova tj. prijavitelji/partneri ne osiguravaju sufinanciranje projekata iz vlastitih sredstava.
Informativne radionice:
VAŽNO!
Dana 3. svibnja 2019. Ministarstvo kulture objavilo je obavijest o organiziranju informativne radionice za potencijalne prijavitelje.
Informativna radionica održat će se 15. svibnja 2019 u Muzeju Mimara u Zagrebu.
Predviđeno trajanje informativne radionice je od 10 do 13 sati. Cilj informativne radionice je detaljnije informirati potencijalne prijavitelje o ciljevima i kriterijima natječaja te procedurama za prijavu, ocjenjivanje i provedbu projekata. Sudjelovanje na informativnoj radionici je besplatno. Za prijavu sudjelovanja na informativnoj radionici potrebno je popuniti prijavni obrazac i poslati ga na adresu elektroničke pošte esf-prijava@min-kulture.hr. Prijave se primaju do popunjenosti kapaciteta, a najkasnije do 12. svibnja 2019. Potvrdu da je Vaša prijava prihvaćena dobit ćete putem elektroničke pošte.
Pitanja i odgovori:
Pitanja u vezi s pozivom na dostavu projektnih prijedloga prijavitelji mogu poslati elektroničkom poštom najkasnije 14 kalendarskih dana prije isteka roka za podnošenje projektnih prijedloga na adresu elektroničke pošte esf@min-kulture.hr. Pod predmet elektroničke pošte obavezno je navesti referentni broj i naziv poziva. Sva zaprimljena pitanja se s odgovorima objavljuju u na mrežnim stranicama www.strukturnifondovi.hr i www.esf.hr najkasnije 7 radnih dana prije isteka roka za podnošenje projektnih prijedloga.
U interesu jednakog postupanja, nadležno tijelo nije u mogućnosti odgovarati na pojedinačne usmene upite, kao niti održavati pojedinačne sastanke s potencijalnim prijaviteljima. Nadležno tijelo nije obvezno davati pojašnjenja na pitanja pristigla nakon navedenog roka.
Važno!
Dana 07. lipnja 2019. Ministarstvo kulture objavilo je 1. izmjenu natječajne dokumentacije. Dokument s evidentiranim izmjenama, kao i nove važeće verzije Uputa za prijavitelje (7.06.2019.) i Korisnički priručnik za popunjavanje prijavnog obrasca A (Prilog 3) dostupni su za preuzimanje na dnu liste dokumenata. Objavljena izmjena natječajne dokumentacije je tehničke naravi i ne iziskuje produženje roka za podnošenje projektnog prijedloga.

Dokumenti