Pozivom se želi jačati kapacitete organizacije civilnoga društva za aktivno uključivanje djece i mladih u opće populacije u popularizaciju STEM-a.

Specifično, Poziv je usmjeren unaprjeđenju kapaciteta organizacije civilnoga društva za provedbu programa u području popularizacije STEM-a; suradnja organizacija civilnoga društva i odgojno-obrazovnih i visoko-obrazovnih institucija na području popularizacije STEM-a te povećanju broja aktivnosti s ciljem popularizacije STEM-a u općoj populaciji, s naglaskom na djeci i mladima.

Druga Odluka o financiranju objavljena je 7. svibnja 2021. godine, ukupne vrijednosti 33.861.946,22 kuna.

Prva Odluka o financiranju objavljena je 28. prosinca 2020. godine, ukupne vrijednosti 16.297.694,45 kuna.

Treća Odluka o financiranju objavljena je 25. lipnja 2021., ukupne vrijednosti 44.582.868,65 kuna.

Četvrta Odluka o financiranju objavljena je 27. prosinca 2021., ukupne vrijednosti 20.499.391,35 kuna.

Četvrta izmjena natječajne dokumentacije (28.5.2021.):

Dana 28. svibnja 2021. objavljena je Četvrta izmjena natječajne dokumentacije kojom se mijenja Prilog 2 Posebni uvjeti Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

Treća izmjena natječajne dokumentacije (28.12.2020):

Dana 28. prosinca 2020. objavljena je Treća izmjena natječajne dokumentacije kojom se mijenja krajni rok za dostavu projektnih prijedloga u 30. lipnja 2021. godine.

Druga izmjena natječajne dokumentacije (14.7.2020.):

Dana 14. srpnja 2020. objavljena je Druga izmjena natječajne dokumentacije kojom se mijenjaju odredbe vezane uz prihvatljive partnere, ispravlja greška u B obrascu te se određuje novi datum predaje projektnih prijedloga ( projektni prijedlog moguće je predati od 27. srpnja 2020. godine od 9: 00 sati ).

Prva Izmjena natječajne dokumentacije (7.7.2020.):

Projektne prijedloge bit će moguće podnositi od 15. srpnja 2020. godine, od 9 sati.

Sukladno izmjenama natječajne dokumentacije od 7. srpnja 2020., prijavni obrazac A vidljiv je na poveznici https://esif-wf.mrrfeu.hr.

 

Sva pitanja vezana za Poziv mogu biti poslana elektroničkim poštom na adresu esf@udruge.vlada.hr najkasnije prije isteka roka za podnošenje projektnih prijedloga, a odgovori na zatvorena pitanja objavljuju se na internetskoj stranici ESI fondova.

Molimo da prilikom slanja pitanja naznačite da se radi o Pozivu “Jačanje kapaciteta organizacije civilnog društva za popularizaciju STEM-a”.

Radionica za potencijalne prijavitelje održavat će virtualnim putem u petak, 10. srpnja 2020., s početkom u 10.00 sati. Na radionici će biti pojašnjena svrha i uvjeti prijave na Poziv.

Molimo zainteresirane da se prijave popunjavanjem  prijavnica kako bi dobili pristupne podatke za sudjelovanje na radionici i mogućnost postavljanja pitanja uživo.

Tijekom čitavog događanja bit će omogućen prijenos uživo kako bi se omogućilo informiranje i aktivno sudjelovanje što većeg broja zainteresiranih izvan Zagreba. Za praćenje informativnih radionica putem prijenosa uživo nije potrebna prijava. Web adresa putem koje će moći pristupiti prijenosu uživo je:  https://www.youtube.com/user/Uredzaudruge/live   Za vrijeme trajanja radionica, pitanja se mogu postaviti na adresu e-pošte:  esf@udruge.vlada.hr .

Program programa pronađite  ovdje .

Prezentacija s Informativne radionice održane (virtualno) 10. srpnja 2020.

Prvi dio snimke održane radionice dostupan je ovdje.

Drugi dio snimanja održanih radionica dostupan je ovdje .

Pitanja i odgovori:

Prvi set odgovora na pitanja koja su postavljena putem esf@udruge.vlada.hr od 1.7.2020. do 6.7.2020.

Drugi set odgovora na pitanja koja su postavljena putem esf@udruge.vlada.hr od 7.7.2020. do 13.7.2020.

Treći set odgovora na pitanja koja su postavljena putem esf@udruge.vlada.hr od 14.7.2020. do 20.7.2020.

Četvrti set odgovora na pitanja koja su postavljena putem esf@udruge.vlada.hr od 21.7.2020. do 27.7.2020.

Peti set odgovora na pitanja koja su postavljena putem esf@udruge.vlada.hr od 28.7.2020. do 31.8.2020.

Šesti set odgovora na pitanja koja su postavljena putem esf@udruge.vlada.hr od 1.9.2020. do 7.9.2020.

Sedmi set odgovora na pitanja koja su postavljena putem esf@udruge.vlada.hr od 7.9.2020. do 29.10.2020.

Osmi set odgovora na pitanja koja su postavljena putem esf@udruge.vlada.hr od 30.10. do 5.11.2020.

Deveti odgovora na pitanja koja su postavljena putem esf@udruge.vlada.hr od 6.11. do 18.11.2020. 

Deseti set odgovora na pitanja koja su postavljena putem esf@udruge.vlada.hr od 19.11.2020. do 26.2.2021.

Jedanaesti set odgovora na pitanja koja su postavljena putem esf@udruge.vlada.hr od 27.2. do 31.3.2021.

Dvanaesti set odgovora na pitanja koja su postavljena putem esf@udruge.vlada.hr od 1.4. do 30.4.2021.

Trinaesti set odgovora na pitanja koja su postavljena putem esf@udruge.vlada.hr od 1.5. do 14.5.2021.

VAŽNO! Obavijest o obustavi Poziva

Uredba za udruge Vlade Republike, temeljem informacija zatvorena od Nacionalnih zaklada za razvoj civilnog društva, dana 28. srpnja 2020. objavljuje obavijest o obustavi Poziva UP.04.2.1.10 „Jačanje kapaciteta organizacije civilnog društva za popularizaciju STEM-a“  do 15. rujna 2020. do 10:00 satiObustava počinje 29. srpnja 2020.

Poziv se obustavlja s obzirom da su zahtijevani iznosi bespovratnih sredstava dosegli 120% ukupno raspoloživog iznosa Poziva, što u skladu s ESF Smjernicama te Uputama za prijavitelje predstavlja razlog za obustavu Poziva.

Svi projektni prijedlozi predani unutar razdoblja u kojem je ovaj Poziv obustavljen, neće biti uključeni u postupak dodjele te ih neće uzeti u razmatranje u slučaju ponovnog otvaranja Poziva.

Obavijest o povećanju vrijednosti proračuna Poziva

Vrijednost proračuna za navedene Poziv je povećao temeljem odluka Upravljačkog tijela, Ministarstva rada i mirovinskog sustava, na 150.000.000,00 kuna.

S obzirom na velik broj prethodno zatvorenih prijava, obustava Poziva još uvijek je na snazi ​​do 15. rujna 2020., do 10 sati. Svi projektni prijedlozi predani unutar razdoblja u kojem je ovaj Poziv obustavljen, neće biti uključeni u postupak dodjele te ih neće uzeti u razmatranje u slučaju ponovnog otvaranja Poziva.

VAŽNO! Obavijest o produljenju obustave Poziva

Uredba za udruge temeljem obavijesti Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva (PT2) od 14. rujna 2020. objavljuje informaciju o produljivanju obustave do 1. prosinca 2020., do 10:00 sati.

Svi projektni prijedlozi predani unutar razdoblja u kojem je ovaj Poziv obustavljen, neće biti uključeni u postupak dodjele te ih neće uzeti u razmatranje u slučaju produljenja krajnjeg roka za prijavu.

VAŽNO! Obavijest o produljenju obustave Poziva

Uredba za udruge temeljem obavijesti Nacionalne prijave za razvoj civilnog društva (PT2) od 30. studenoga 2020. objavljuje informaciju o produljivanju obustave do 21. prosinca 2020., do 10:00 sati.

Svi projektni prijedlozi predani unutar razdoblja u kojem je ovaj Poziv obustavljen, neće biti uključeni u postupak dodjele te ih neće uzeti u razmatranje u slučaju produljenja krajnjeg roka za prijavu.

VAŽNO! Obavijest o produljenju obustave Poziva

Uredba za udruge temeljem objavljuje informaciju o produljivanju obustave do 29. prosinca 2020., do 9:00 sati.

Svi projektni prijedlozi predani unutar razdoblja u kojem je ovaj Poziv obustavljen, neće biti uključeni u postupak dodjele te ih neće uzeti u razmatranje u slučaju produljenja krajnjeg roka za prijavu.

VAŽNO! Obavijest o produljenju obustave Poziva

Ured za udruge objavljuje obavijest o produljenju obustave do 2. ožujka 2021. godine do 10.00 sati.

Svi projektni prijedlozi predani unutar razdoblja u kojem je ovaj Poziv obustavljen, neće biti uključeni u postupak dodjele te ih se neće uzeti u razmatranje u slučaju produljenja krajnjeg roka za prijavu.

VAŽNO! Obavijest o produljenju obustave Poziva

Ured za udruge objavljuje obavijest o produljenju obustave do 31. svibnja 2021. godine do 10.00 sati.

Svi projektni prijedlozi predani unutar razdoblja u kojem je ovaj Poziv obustavljen, neće biti uključeni u postupak dodjele te ih se neće uzeti u razmatranje u slučaju produljenja krajnjeg roka za prijavu.

VAŽNO! Obustava Poziva se prekida 31. svibnja 2021. u 10.00 sati.

VAŽNO! Obavijest o obustavi Poziva

Ured za udruge Vlade Republike, temeljem informacije zaprimljene od Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva, dana 1. lipnja 2021. objavljuje obavijest o obustavi Poziva UP.04.2.1.10 „Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za popularizaciju STEM-a“ do 28. lipnja 2021. do 10:00 satiObustava počinje 2. lipnja 2021. 

Poziv se obustavlja s obzirom da su zahtijevani iznosi bespovratnih sredstava dosegli 120% ukupno raspoloživog iznosa Poziva, što sukladno ESF Smjernicama te Uputama za prijavitelje predstavlja razlog za obustavu Poziva.

Svi projektni prijedlozi predani unutar razdoblja u kojem je ovaj Poziv obustavljen, neće biti uključeni u postupak dodjele te ih se neće uzeti u razmatranje u slučaju ponovnog otvaranja Poziva.

VAŽNO! Obavijest o produljenju obustave Poziva

Ured za udruge objavljuje obavijest o produljenju obustave do zatvaranja Poziva, odnosno do 30. lipnja 2021. godine do kraja dana.


Dokumenti