Poziv za izravnu dodjelu sredstava Petrinjskoj razvojnoj agenciji PETRA za dostavu prijedloga operacije „Uspostava usluga Poduzetničko društvenog centra Petrinje“

Dana 17. ožujka 2020. godine Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava uputilo je Petrinjskoj razvojnoj agenciji PETRA Poziv za dostavu prijedloga operacije „Uspostava usluga Poduzetničko društvenog centra Petrinje“ koja će se financirati kao izravna dodjela sredstava u okviru Prioritetne osi 2 „Socijalno uključivanje“ Specifičnog cilja 9.i.2 „Jačanje aktivnog uključivanja kroz implementaciju integriranih projekata za obnovu 5 nerazvijenih pilot područja“ Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“

Ovim Pozivom ukupne vrijednosti 2.500.000,00 kn cilj je pridonijeti socijalnoj regeneraciji i smanjenju siromaštva grada Petrinje stvaranjem poticajnog okruženja razvojem novih usluga i jačanjem kompetencija nezaposlenih osoba i mladih s ciljem njihovog zapošljavanja. To će se postići jačanjem ljudskih i operativnih kapaciteta poduzetničko potporne institucije s ciljem informiranja i pružanja podrške smanjenju nezaposlenosti, razvoju poduzetništva i razvoja lokalne zajednice u gradu Petrinji te povećanjem zapošljivosti nezaposlenih osoba kroz razvoj i unaprjeđenje kompetencija za uspješnu integraciju na tržište rada.

Više o Pozivu nalazi se OVDJE.