Poziv Središnjem državnom uredu za šport za dostavu prijedloga operacije „Unaprjeđenje i razvoj Informacijskog sustava u sportu“

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava je, 18. studenog 2019. godine, Središnjem državnom uredu za šport uputilo Poziv za dostavu prijedloga operacije „Unaprjeđenje i razvoj Informacijskog sustava u sportu“ koja će se financirati kao izravna dodjela sredstava u okviru Prioritetne osi 4 – „Dobro upravljanje“ Specifičnog cilja 11.i.1. „Povećanje djelotvornosti i kapaciteta u javnoj upravi kroz poboljšanje pružanja usluga i upravljanja ljudskim potencijalima“ Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“

Ovim Pozivom ukupne vrijednosti 5.703.000,00 kn povećati će se dostupnost usluga i informacija za dionike u sustavu športa i građane kroz razvoj i unaprjeđenje informacijskih sustava u športu, jačati će se kapaciteti Središnjeg državnog ureda za šport kao središnjeg tijela državne uprave koje ima isključivu nadležnost za obavljanje upravnih i stručnih poslova koji se odnose na razvoj športa i nadležnih tijela državne i javne uprave kroz implementaciju informacijskih sustava te educirati korisnike i dionike u sustavu športa, a s ciljem dugoročnih i značajnih ušteda poslovanja u sustavu športa u Republici Hrvatskoj, te povećanja dostupnost usluga i informacije za sve dionike u sustavu športa i građane.

Više o Pozivu potražite ovdje.