Fond: Europski socijalni fond

Operativni program: OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020

Tip natječaja: Izravna dodjela bespovratnih sredstava

Status: otvoren od 18.11.2019. do 31.1.2020.

Nadležno tijelo: Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava

Područje: dobro upravljanje, državna i javna uprava

Sažetak: Ovaj Poziv namijenjen je povećanju dostupnosti usluga i informacija za dionike u sustavu športa i građane kroz razvoj i unaprjeđenje informacijskih sustava u športu, jačanju kapaciteta Središnjeg državnog ureda za šport i nadležnih tijela državne i javne uprave kroz implementaciju informacijskih sustava, te edukaciju korisnika i dionika u sustavu športa, a s ciljem dugoročnih i značajnih ušteda poslovanja u sustavu športa u Republici Hrvatskoj, povećanja dostupnosti usluga i informacije za sve dionike u sustavu športa i građane.

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Upravljačko tijelo OP ULJP-a 27. ožujka 2020. godine donijelo je Odluku o financiranju za operaciju Središnjeg državnog ureda za šport pod nazivom „Unaprjeđenje i razvoj Informacijskog sustava u sportu”.


Dokumenti