Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Pronađi me!“ – provedba aktivnosti dosega i obrazovanja neaktivnih mladih osoba u NEET statusu

Dana 10. srpnja 2020. godine Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Pronađi me!“ – provedba aktivnosti dosega i obrazovanja neaktivnih mladih osoba u NEET statusu (UP.01.2.0.04) u okviru Prioritetne osi 1 „ Visoka zapošljivost i mobilnost radne snage“, Specifičnog cilja 8.ii.1 (IZM) Povećanje zapošljavanja i brze integracije NEET skupine kroz Inicijativu za zapošljavanje mladih (IZM) na tržište rada, Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“.

Ovaj Poziv ukupne vrijednosti 50.000.000,00 HRK ima za cilj provedbu aktivnosti dosega i obrazovanja neaktivnih NEET osoba (mladih u dobi 15-29 godina koji ne rade, nisu u sustavu redovitog obrazovanja niti u sustavu obrazovanja odraslih i pri tome nisu registrirani u evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje), a kako bi im se omogućio pristup tržištu rada te ih se osnažilo za aktivno sudjelovanje na tržištu rada.

Poziv je u skladu s ciljevima Preporuke Vijeća EU o uspostavi Garancije za mlade te Planom implementacije Garancije za mlade 2019.-2020., a s obzirom na to da sheme GZM u EU, pa tako i u RH, još uvijek nisu dosegnule sve mlade ljude te su posebno slabo zastupljeni mladi koji se nalaze u nepovoljnom položaju, potrebno je uložiti dodatne napore za podršku mladim ljudima koji su neaktivni i najudaljeniji od tržišta rada. Stoga je ovaj Poziv usmjeren jačanju mjera informiranja i dosega te snažnijem angažmanu u radu s mladim neregistriranim NEET osobama. Aktivnostima u okviru ovog Poziva, prvi puta se financiraju takve aktivnosti za mlade neaktivne NEET osobe, kako bi se kroz obuhvatniji pristup olakšao njihov ulazak na tržište rada te potaklo njihovo uključivanje u postojeće mjere koje se nude za mlade ili daljnje obrazovanje i osposobljavanje. Na taj način doprinijet će se povećanju njihove zapošljivosti te unaprjeđenju njihovih vještina, a kako bi postali aktivni sudionici na tržištu rada te pridonijeli razvoju zajednice i gospodarstva na lokalnoj i nacionalnoj razini. 

Prijave na predmetni Poziv moguće je predati od 27. srpnja 2020. godine, a Poziv je otvoren do 31. prosinca 2020. ili do iscrpljenja raspoložive financijske omotnice. Više o Pozivu potražite OVDJE.