Fond: Europski socijalni fond

Operativni program: OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Status: otvoren od 1.3.2017. do 2.6.2017.

Nadležno tijelo: Ministarstvo turizma

Područje:  socijalna uključenost

Prijavitelji: ustanove za obrazovanje odraslih i udruge koje djeluju u sektoru turizma i/ili ugostiteljstva

Sažetak: U okviru ovog poziva na dostavu projektnih prijedloga izravno će se odgovoriti na društvene potrebe ranjivih skupina razvoj posebno prilagođenih programa osposobljavanja i/ili usavršavanja ranjivih  skupina za veću zapošljivost u sektoru turizma i ugostiteljstva. Poziv na dostavu projektnih prijedloga potiče suradnju obrazovnih ustanova, kao subjekata čija je primarna uloga razvijanje i provedba programa, udruga kao subjekata koji će dati smjernice razvijanja programa, osobito vezano uz specifičnosti ciljnih skupina, te poslodavca kao subjekata koji će omogućiti učenje na radnom mjestu s ciljem najbržeg i najkvalitetnijeg stjecanja potrebnih vještina za rad u turizmu i ugostiteljstvu. Osim nezaposlenih osoba koje pripadaju ranjivim skupinama obuhvaćenim Pozivom, već postojeći stručnjaci u turizmu i ugostiteljstvu, a koji djeluju kao predavači u obrazovnim ustanovama ili mentori praktične nastave, dobit će mogućnost unaprjeđenja svojih stručnih i pedagoških znanja i vještina.

Poziv se provodi u okviru specifičnog cilja 9.iv.2 Poboljšanje pristupa visokokvalitetnim socijalnim uslugama, uključujući podršku procesu deinstitucionalizacije

 

Informativne radionice

Nadležno tijelo organizira informativne radionice za potencijalne prijavitelje prema rasporedu u nastavku:

Osijek, dvorana Gradski vrt

 

7. ožujak 2017.

14:00-17:30

Rijeka, Gradska vijećnica 10. ožujak 2017.

10:00-13:00

Zagreb, Gastro Globus

 

14. ožujak 2017.

10:00-13:00

Dubrovnik, Velika vijećnica Grada Dubrovnika 17. ožujak 2017.

10:00-13:00

Knin, Hrvatska gospodarska komora 21. ožujak 2017.

12:00-15:00

Šibenik, gradska knjižnica “Juraj Šižgorić” 22.  ožujak 2017.

10:00-13:00

Daruvar, hotel Termal 24. ožujak 2017.

10:00-13:00

Predviđeno trajanje informativnih radionica je 4 sata. Cilj informativnih radionica je detaljnije informirati potencijalne prijavitelje o ciljevima i kriterijima natječaja te procedurama za prijavu, ocjenjivanje i provedbu projekata.

Sudjelovanje na informativnim radionicama je besplatno. Za prijavu sudjelovanja na informativnoj radionici potrebno je popuniti prijavni obrazac dostupan na https://goo.gl/forms/ryG0zQGSkLMlVD2t1 Prijave se primaju do popunjenosti kapaciteta.

VAŽNO!
Nakon odobrenja povećanja alokacije za projekte s rezervne liste objavljena je 2. Odluka o financiranju projekata iz Poziva UP.02.2.2.03 Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva kojom je dodijeljeno dodatnih 32.366.908,85 kn.

2. Odluka o financiranju projekata

 

VAŽNO! 

Objavljena odluka o financiranju projekata iz Poziva UP.02.2.2.03 Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva.

Odluka o financiranju projekata

 

VAŽNO! IZMJENA NATJEČAJNE DOKUMENTACIJE

Dana 26. svibnja 2017. Ministarstvo turizma objavilo je 2. izmjenu natječajne dokumentacije.
Dokument s evidentiranim izmjenama, kao i nove važeće verzije Uputa za prijavitelje i Priloga A Posebni uvjeti Ugovora dostupni su za preuzimanje:
Izmjena natječajne dokumentacije 26.05.2017.
Upute za prijavitelje
Prilog A_Posebni uvjeti ugovora

 

VAŽNO! OBAVIJEST O PONOVNOM OTVARANJU POZIVA

Podnošenje projektnih prijedloga na poziv omogućeno je od 13.5.2017.

 

VAŽNO! IZMJENA NATJEČAJNE DOKUMENTACIJE

Dana 12. svibnja 2017. Ministarstvo turizma objavilo je izmjenu natječajne dokumentacije, koja je istovjetna prethodno objavljenoj izmjeni, s iznimkom datuma roka za podnošenje projektnih prijedloga, koji je sada 2. lipnja 2017.

Dokument s evidentiranim izmjenama, kao i nove važeće verzije Uputa za prijavitelje i Priloga A Posebni uvjeti Ugovora dostupni su za preuzimanje:

Izmjena natječajne dokumentacije 12.5.2017.

Upute za prijavitelje

Prilog A_Posebni uvjeti ugovora

 

VAŽNO!! – OBAVIJEST O PRIVREMENOJ OBUSTAVI POZIVA

Uslijed poteškoća s ESIF MIS sustavom i nemogućnosti prijavitelja da podnesu prijavu te proceduralnih pitanja, Ministarstvo turizma privremeno obustavlja zaprimanje projektnih prijedloga na određeno vrijeme. Ova obustava nastupa 3. svibnja 2017. godine u 19.00 sati, a traje zaključno s 12. svibnja 2017.

Svi projektni prijedlozi predani unutar razdoblja u kojem je ovaj Poziv obustavljen neće biti uzeti u razmatranje.

S tim u vezi krajnji rok za podnošenje projektnih prijedloga se produžuje na 2. lipnja 2017.

 

VAŽNO!

Dana 19. travnja 2017. Ministarstvo turizma objavilo je 1. izmjenu natječajne dokumentacije.
Dokument s evidentiranim izmjenama, kao i nove važeće verzije Uputa za prijavitelje i Priloga A Posebni uvjeti Ugovora dostupni su za preuzimanje:
Izmjena natječajne dokumentacije 19.04.2017.
Upute za prijavitelje
Prilog A_Posebni uvjeti ugovora
Dokumentacija:

U priviku

Učestala pitanja i odgovori:

Pitanja u vezi s Pozivom na dostavu projektnih prijedloga prijavitelji mogu poslati elektroničkom poštom najkasnije 14 kalendarskih dana prije isteka roka za podnošenje projektnih prijedloga na adresu elektroničke pošte EUobrazovanje@mint.hr. Pod predmet elektroničke pošte obavezno je navesti referentni broj i naziv poziva. Sva zaprimljena pitanja se s odgovorima objavljuju u na mrežnim stranicama www.strukturnifondovi.hr i www.esf.hr najkasnije sedam kalendarskih dana prije isteka roka za podnošenje projektnih prijedloga.

U interesu jednakog postupanja, nadležno tijelo nije u mogućnosti odgovarati na pojedinačne usmene upite, kao niti održavati pojedinačne sastanke s potencijalnim prijaviteljima. Nadležno tijelo nije obvezno davati pojašnjenja na pitanja pristigla nakon navedenog roka.

ODGOVORI NA PITANJA 19.04.2017.

ODGOVORI NA PITANJA 24.04.2017.

ODGOVORI NA PITANJA 26.05.2017.


Dokumenti