Fond: Europski socijalni fond

Operativni program:  Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Vrsta poziva: Otvoreni trajni Poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Nadležno tijelo: Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava

Status: Otvoren od 26. travnja 2019. do 31. prosinca 2019. godine

Područje: Civilno društvo, dobro upravljanje

Sažetak: 

Poziv na dostavu projektnih prijedloga doprinijet će jačanju organizacija civilnoga društva u području aktivnog starenja i povećavanja kvalitete života umirovljenika, odnosno jačanju kapaciteta organizacija civilnoga društva za provođenje programa aktivnog starenja na lokalnoj razini namijenjenih povećanju kvalitete života i socijalne uključenosti umirovljenika te razvoju socijalnih inovacija u radu s umirovljenicima i inovativnih programa.

Prihvatljivi prijavitelji: Organizacije civilnoga društva (udruge, zaklade, pravne osobe vjerske zajednice, umjetničke organizacije)

Prihvatljivi partneri: Organizacije civilnoga društva, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, javne ustanove s djelatnošću u području obrazovanja, kulture, zdravstva i socijalne skrbi

Ukupna vrijednost Poziva na dostavu projektnih prijedloga: 100.000.000,00 HRK

Iznos bespovratnih sredstava po projektnom prijedlogu: Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 500.000,00 HRK, a najviši iznos koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 2.000.000,00 HRK

Sufinanciranje projekta: Udio financiranja po pojedinom projektu iznosi 100% prihvatljivih troškova, tj. prijavitelji/partneri ne osiguravaju sufinanciranje projekata iz vlastitih sredstava

Opći cilj: Jačanje organizacija civilnoga društva u području aktivnog starenja i povećanja kvalitete života umirovljenika

Specifični ciljevi:

1. Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za provođenje programa aktivnog starenja na lokalnoj razini namijenjenih povećanju kvalitete života i socijalne  uključenosti umirovljenika sa svrhom unaprjeđenja zdravlja, očuvanja funkcionalne sposobnosti, sigurnosti i sudjelovanja umirovljenika u zajednici u kojoj žive doprinoseći kvaliteti njihovog življenja, vraćanja osjećaja veće vrijednosti, doprinose smanjenju usamljenosti, tjelesnoj, psihičkoj i radnoj aktivnosti te sudjelovanju u društvenim, kulturnim i drugim aktivnostima i poslovima zajednice kao i međugeneracijskoj suradnji

2. Razvoj socijalnih inovacija u radu s umirovljenicima te razvoj inovativnih programa koje provode organizacije civilnoga društva

Pitanja i odgovori:

Pitanja mogu biti poslana elektroničkom poštom na adresu esf.info@mrms.hr s naznakom predmeta: „Poziv ‘Pridruži se’  – PITANJE“.

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava dužno je dati odgovore na sva zaprimljena pitanja koja se s odgovorima objavljuju na središnjoj mrežnoj stranici ESI fondova i ESF stranici svakih 7 radnih dana počevši od dana zaprimanja prvog pitanja.

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava nije obavezno davati pojašnjenja na pitanja koja nisu dostavljena na propisani način i u propisanom roku.

Informativne radionice za zainteresirane prijavitelje:

Za zainteresirane prijavitelje bit će organizirane informativne radionice najkasnije 21 kalendarski dan od datuma objave Poziva.

Informacije o točnom datumu i mjestu održavanja radionica bit će objavljene na središnjoj mrežnoj stranici ESI fondova www.strukturnifondovi.hr i ESF stranici www.esf.hr.

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava organizira informativnu radionicu za potencijalne prijavitelje koja će se održati u četvrtak, 9. svibnja 2019., u 10.00 sati, u Dvorani A i B Ministarstva rada i mirovinskoga sustava, Ulica grada Vukovara 78 , Zagreb.

Na radionici će biti pojašnjena svrha i uvjeti prijave na Poziv.

Program radionice nalazi se u prilogu.

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane sudionike da potvrde svoj dolazak putem online prijavnice na sljedećoj poveznici, najkasnije do četvrtka 9. svibnja 2019. do 8:00 sati.

VAŽNO!

Obavještavamo Vas kako se prijave za sudjelovanje na informativnoj radionici u Zagrebu zatvaraju zbog popunjenosti kapaciteta dvorane.

Zbog velikog interesa za Poziv „Pridruži se – Aktivni u mirovini – Jačanje sposobnosti organizacija civilnoga društva za unaprjeđenje mogućnosti aktivnog sudjelovanja i socijalne uključenosti umirovljenika“ planira se održavanje dodatnih informativnih radionica. Informacije o točnom datumu i mjestu održavanja radionica bit će objavljene na središnjoj mrežnoj stranici ESI fondova www.strukturnifondovi.hr i ESF stranici www.esf.hr.

VAŽNO!

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava organizira drugu informativnu radionicu za potencijalne prijavitelje koja će se održati u srijedu, 12. lipnja 2019. godine, u 9.00 sati, u hotelu Sheraton, Ul. kneza Borne 2, Zagreb.

Na radionici će biti pojašnjena svrha i uvjeti prijave na Poziv.

Program radionice nalazi se u prilogu.

Za sudjelovanje na informativnoj radionici potrebno je ispuniti Prijavni obrazac na sljedećoj poveznici https://forms.gle/JTBrjnF9y3tkyJHN8

Prijave za sudjelovanje zaprimaju se zaključno s danom 11. lipnja 2019. godine (utorak) do 14:00 sati ili do popunjenosti kapaciteta dvorane.

VAŽNO! Dana 13.05.2019. godine objavljen je prvi dio Pitanja i odgovora.

VAŽNO! Dana 07.06.2019. godine objavljen je drugi dio Pitanja i odgovora.

VAŽNO! Prijavni obrazac A za predmetni Poziv bit će vidljiv na poveznici https://esif-wf.mrrfeu.hr/ od 14. lipnja 2019. godine te će od navedenog datuma biti moguće podnositi projektne prijedloge.

VAŽNO! Prijavni obrazac A za predmetni Poziv vidljiv je na poveznici https://esif-wf.mrrfeu.hr/Form/Index/2042109 od 14. lipnja 2019. godine od 08:50 sati te je moguće podnositi projektne prijedloge.

VAŽNO! Obavijest o obustavi Poziva

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, temeljem informacije zaprimljene od Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva dana 18. lipnja 2019. godine, objavljuje obavijest o obustavi Poziva UP.04.2.1.09 „’Pridruži se – Aktivni u mirovini’ – Jačanje sposobnosti organizacija civilnoga društva za unaprjeđenje mogućnosti aktivnog sudjelovanja i socijalne uključenosti umirovljenika“ do 30. srpnja 2019. godine. Obustava počinje 19. lipnja 2019.

Poziv se obustavlja obzirom da su zahtijevani iznosi bespovratnih sredstava dosegli 120% ukupno raspoloživog iznosa Poziva, što sukladno ESF Smjernicama te Uputama za prijavitelje predstavlja razlog za obustavu Poziva.

Svi projektni prijedlozi predani unutar razdoblja u kojem je ovaj Poziv obustavljen neće biti uključeni u postupak dodjele te ih se neće uzeti u razmatranje u slučaju ponovnog otvaranja Poziva.

VAŽNO! Obavijest o produljenju obustave Poziva

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, temeljem zahtjeva Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva primljenog 18. srpnja 2019. godine, produljuje obustavu Poziva do 30. kolovoza 2019. godine. Svi projektni prijedlozi predani unutar razdoblja u kojem je Poziv obustavljen neće biti uključeni u postupak dodjele te ih se neće uzeti u razmatranje u slučaju ponovnog otvaranja Poziva.

VAŽNO! Obavijest o produljenju obustave Poziva

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, temeljem zahtjeva Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva primljenog 26. kolovoza 2019. godine, produljuje obustavu Poziva do 31. listopada 2019. godine. Svi projektni prijedlozi predani unutar razdoblja u kojem je Poziv obustavljen neće biti uključeni u postupak dodjele te ih se neće uzeti u razmatranje u slučaju ponovnog otvaranja Poziva.

VAŽNO! Obavijest o produljenju obustave Poziva

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, temeljem zahtjeva Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva primljenog 30. listopada 2019. godine, produljuje obustavu Poziva do 9. prosinca 2019. godine. Svi projektni prijedlozi predani unutar razdoblja u kojem je Poziv obustavljen neće biti uključeni u postupak dodjele te ih se neće uzeti u razmatranje u slučaju ponovnog otvaranja Poziva.


Dokumenti