Donesena druga Odluka o financiranju projekata u sklopu Poziva “Tematske mreže za društveno-ekonomski razvoj te promicanje socijalnog dijaloga u kontekstu unapređivanja uvjeta rada“, Komponenta 1

ZAGREB – Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Upravljačko tijelo Operativnog programa “Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.”, nakon provedenog postupka dodjele donijelo je 2. listopada 2020. godine drugu Odluku o financiranju za 21 projekt u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Tematske mreže za društveno-ekonomski razvoj te promicanje socijalnog dijaloga u kontekstu unapređivanja uvjeta rada“, Komponenta 1, koji se financiraju sredstvima iz Europskog socijalnog fonda.

Opći cilj Poziva je jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za postizanje učinkovitog dijaloga s javnom upravom, socijalnim partnerima i visokoobrazovnim institucijama u oblikovanju i provođenju reformi te jačanje socijalnog dijaloga u kontekstu kreiranja boljih uvjeta rada s naglaskom na sezonske poslove, dok je pak specifičan cilj Komponente 1 razvijanje dijaloga i jačanje suradnje između organizacija civilnoga društva, jedinica lokalne i regionalne samouprave, socijalnih partnera i visokoobrazovnih i znanstvenih institucija s ciljem kreiranja poticajnog okruženja koje će doprinijeti stvaranju kvalitetne suradnje u tematskim područjima od interesa za Republiku Hrvatsku.

Ukupna vrijednost bespovratnih sredstava za 21 projekt obuhvaćen drugom Odlukom o financiranju iznosi 73.682.444,15 HRK te će tako u sklopu ovoga Poziva biti financiran ukupno 31 projekt u vrijednosti 83.571.723,63 HRK.

Više informacija o Pozivu i druga Odluka o financiranju nalaze se OVDJE.