Prva Izmjena natječajne dokumentacije Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II“ (UP.02.1.1.13)

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava objavilo je dana 28. veljače 2020. godine prvu izmjenu natječajne dokumentacije za otvoreni (trajni) Poziv na dostavu projektnih prijedloga (PDP) „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II“, referentni broj poziva: UP.02.1.1.13 te pripadajućih Posebnih uvjeta Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. Predmetne izmjene u okviru dokumenata Upute za Prijavitelje i Priloga 2 Posebni uvjeti izvršene su radi nastalih promjena adrese Hrvatskog zavoda za zapošljavanje/Posredničkog tijela razine 2, načina podnošenja projektnih prijedloga, uvjeta prihvatljivosti Prijavitelja te ostalih nužnih izmjena, a iste su dostupne OVDJE. Pozivamo Vas da pratite daljnje informacije vezane uz Poziv koje će biti objavljene na službenim stranicama Europskog socijalnog fonda www.esf.hr i na internetskoj stranici www.strukturnifondovi.hr.