Donesena Odluka o financiranju operacije “Razvoj sustava osiguravanja kvalitete u obrazovanju odraslih”

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Upravljačko tijelo Operativnog programa “Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“ nakon provedenog postupka izravne dodjele sredstava u sklopu Poziva Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih za dostavu prijedloga operacije koja će se financirati kao izravna dodjela sredstava u okviru Prioritetne osi 3 „Obrazovanje i cjeloživotno učenje“, Specifičnog cilja 10.iii.3. „Unapređenje kvalitete […]

Donesena prva Odluka o financiranju za Poziv „Prostori sudjelovanja – razvoj programa revitalizacije prostora u javnom vlasništvu kroz partnerstvo OCD-a i lokalne zajednice“

Ured za udruge donio je prvu Odluku o financiranju za Poziv „Prostori sudjelovanja – razvoj programa revitalizacije prostora u javnom vlasništvu kroz partnerstvo OCD-a i lokalne zajednice“ u vrijednosti 54.955.173,30 kuna. Poziv na dostavu projektnih prijedloga objavljen je 4. prosinca 2018. godine, a u okviru prve Odluke ugovara se 31 projekt. Odluka o financiranju dostupna […]

Potpisan ugovor za dodjelu sredstava za projekt „MOJA MIROVINA – Unapređenje usluga REGOS-a na tržištu rada“

U Ministarstvu rada i mirovinskoga sustava danas je potpisan ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „MOJA MIROVINA – Unapređenje usluga REGOS-a na tržištu rada“, ukupne vrijednosti 54.095.820,01 kn sufinanciran sredstvima Europskog socijalnog fonda. Ugovor su potpisali ministar rada i mirovinskoga sustava Josip Aladrović, ravnateljica Središnjeg registra osiguranika Iskra Primorac i ravnatelj Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Ante Lončar. Predviđeno trajanje projekta je 46 […]

Nacionalna zaklada najavljuje online radionicu: Kako izraditi strateški i operativni plan organizacije civilnog društva

Na portalu financijskepodrske.hr danas su otvorene prijave na online radionicu “Kako izraditi strateški i operativni plan organizacije civilnog društva” koju će 2. lipnja održati Volonterski centar Osijek. Rok za prijavu je do 29. svibnja 2020. Radionica se održava: 02.06.2020. (10:00h) – 02.06.2020. (12:00h) Mjesto održavanja: ONLINE (platforma bluejeans.com) Cilj radionice je poboljšati znanja o strateškom i operativnom planiranju […]

Treća Izmjena natječajne dokumentacije Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II“ (UP.02.1.1.13)

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava objavilo je dana 18. svibnja 2020. godine treću izmjenu natječajne dokumentacije za otvoreni (trajni) Poziv na dostavu projektnih prijedloga (PDP) „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II“, referentni broj poziva: UP.02.1.1.13. Predmetne izmjene u okviru dokumenta Upute za Prijavitelje izvršene su u točki 5.5. Obustava, (ranije) zatvaranje i produženje […]

Objavljen poziv „Umjetnost i kultura online“

Ministarstvo kulture objavilo je 18. svibnja 2020. otvoreni trajni poziv na dostavu projektnih prijedloga pod nazivom „Umjetnost i kultura online“. Poziv se provodi u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., a usmjeren je na povećanje socijalne uključenosti osoba mlađih od 25 i starijih od 54 godine sudjelovanjem u kulturnim i umjetničkim aktivnostima […]

Objavljene I. izmjene Godišnjeg plana objave Poziva na dostavu projektnih prijedloga za 2020. godinu

ZAGREB – U ponedjeljak, 18. svibnja 2020. godine, Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Upravljačko tijelo Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. objavilo je I. izmjene Godišnjeg plana objave poziva na dostavu projektnih prijedloga za 2020. godinu u okviru OPULJP-a. Izmjene Godišnjeg plana objave poziva objavljuju se s ciljem informiranja javnosti o promjenama u okviru planiranja […]

Objavljena Odluka o financiranju projekata u sklopu ESF Poziva “Uspostava regionalnih centara kompetentnosti u sektoru turizma i ugostiteljstva”

Ministarstvo turizma, Posredničko tijelo razine 1 Operativnog programa “Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.”, objavilo je Odluku o financiranju za 6 projekata u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga “Uspostava regionalnih centara kompetentnosti u sektoru turizma i ugostiteljstva” referentna oznaka: UP.03.3.1.05, koji se financira sredstvima iz Europskog socijalnog fonda. Za Poziv je dodijeljeno 388.251.944,33 HRK. Više informacija […]

Donesena Odluka o financiranju operacije „MOJA MIROVINA – Unapređenje usluga REGOS-a na tržištu rada“ Središnjeg registra osiguranika (REGOS-a)

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Upravljačko tijelo Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“ nakon provedenog postupka izravne dodjele sredstava u okviru Poziva Središnjem registru osiguranika (REGOS-u) za dostavu prijedloga operacije „MOJA MIROVINA – Unapređenje usluga REGOS-a na tržištu rada“ koja će se financirati kao izravna dodjela sredstava u okviru Prioritetne osi 1 „Visoka zapošljivost i […]

Potpisan ugovor „Informatizacija i digitalizacija poslovanja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje“

ZAGREB – U Ministarstvu rada i mirovinskoga sustava danas je potpisan ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Informatizacija i digitalizacija poslovanja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje“, ukupne vrijednosti 93.505.325,00 kn sufinanciran sredstvima Europskog socijalnog fonda.Ugovor su potpisali ministar rada i mirovinskoga sustava Josip Aladrović, ravnatelj Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Ante Lončar i pomoćnica ravnatelja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje  Ruža Hrga. […]