Obavijest o obustavi Poziva „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II“ (UP.02.1.1.13)

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike dana 13. siječnja 2021. godine objavilo je obustavu Poziva „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II“ (UP.02.1.1.13). Poziv se obustavlja s obzirom na to da su zahtijevani iznosi bespovratnih sredstava dosegli 120% ukupno raspoloživog iznosa Poziva, što sukladno ESF Smjernicama te Uputama za Prijavitelje predmetnog Poziva (točka 5.5.) […]

Potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za operaciju „Nacionalna kampanja Garancije za mlade“ Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike za provedbu operacije financirane sredstvima Europskog socijalnog fonda

ZAGREB – Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Upravljačko tijelo Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“, 10. prosinca 2020. godine dodijelilo je bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 750.000,00 HRK za financiranje operacije „Nacionalna kampanja Garancije za mlade“.  Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisali su ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i […]

Donesena druga Odluka o financiranju projekata u sklopu ESF-Poziva „Aktivno uključivanje i poboljšanje zapošljivosti te razvoj inovativnih socijalnih usluga za ranjive skupine unutar 7 urbanih aglomeracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Zadar i Zagreb“

ZAGREB – Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Upravljačko tijelo Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“, objavilo je drugu Odluku o financiranju za otvoreni (trajni) Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Aktivno uključivanje i poboljšanje zapošljivosti te razvoj inovativnih socijalnih usluga za ranjive skupine unutar 7 urbanih aglomeracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split, […]

Objavljen Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Sufinanciranje troškova uključivanja djece u socioekonomski nepovoljnoj situaciji u predškolske programe“

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je 8. siječnja 2021. godine Poziv na dostavu projektnih prijedloga UP.03.2.1.05 „Sufinanciranje troškova uključivanja djece u socioekonomski nepovoljnoj situaciji u predškolske programe“. Prihvatljivi prijavitelji u okviru Poziva su: jedinice lokalne samouprave, jedinice regionalne (područne) samouprave. U okviru ovog Poziva financirat će se uključivanje djece iz skupina u socioekonomski nepovoljnoj situaciji […]

Potpisani ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava za operacije Carinske uprave „Automatizirani sustav izvoza u okviru Carinskog zakonika Unije (AES)“ i „Modernizacija novog kompjuteriziranog sustava u okviru Carinskog zakonika Unije – NCTS“

ZAGREB – Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Upravljačko tijelo Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., 23. prosinca 2020. godine dodijelilo je bespovratna sredstva Ministarstvu financija, Carinskoj upravi za provedbu operacija „Automatizirani sustav izvoza u okviru Carinskog zakonika Unije (AES)“ (UP.04.1.1.33.0002) ukupne vrijednosti 12.000.000,00 HRK i „Modernizacija novog kompjuteriziranog sustava u okviru Carinskog […]

Potpisani ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava za operacije Ministarstva pravosuđa i uprave „Daljnje unaprjeđenje praćenja upravnog postupanja i odlučivanja (ZUP III)“ i „Daljnje unaprjeđenje kvalitete pravosuđa kroz nastavak modernizacije pravosudnog sustava u Republici Hrvatskoj“

ZAGREB – Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Upravljačko tijelo Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., 22. prosinca 2020. godine dodijelilo je bespovratna sredstva Ministarstvu pravosuđa i uprave za financiranje operacija „Daljnje unaprjeđenje praćenja upravnog postupanja i odlučivanja (ZUP III)“ (UP.04.1.1.32.0001) ukupne vrijednosti 4.181.219,22 HRK i „Daljnje unaprjeđenje kvalitete pravosuđa kroz nastavak modernizacije […]

Odluka o financiranju operacije Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Uprave za rad i zaštitu na radu „Unaprjeđenje sustava kolektivnog pregovaranja i praćenja učinaka sklopljenih kolektivnih ugovora“

ZAGREB – Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Upravljačko tijelo Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“ 24. prosinca 2020. godine donijelo je Odluku o financiranju operacije Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike – Uprave za rad i zaštitu na radu naziva “Unaprjeđenje sustava kolektivnog pregovaranja i praćenja učinaka sklopljenih kolektivnih ugovora” (UP.04.1.1.31.0001). Cilj […]

VAŽNO! Zatvaranje Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Pronađi me!“ – provedba aktivnosti dosega i obrazovanja neaktivnih mladih osoba u NEET statusu

Dana 31. prosinca 2020. godine Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Upravljačko tijelo Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“ objavilo je zatvaranje Poziva „Pronađi me!“ – provedba aktivnosti dosega i obrazovanja neaktivnih mladih osoba u NEET statusu (UP.01.2.0.04), istekom trenutačne obustave Poziva. Zatvaranje Poziva objavljuje se zbog isteka roka prijave na […]

VAŽNO! Zatvaranje Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Jačanje poslovanja društvenih poduzetnika – faza I.“

Dana 31. prosinca 2020. godine Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Upravljačko tijelo Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“ objavilo je zatvaranje Poziva „Jačanje poslovanja društvenih poduzetnika – faza I.“ (UP.02.3.1.03), istekom trenutačne obustave Poziva. Zatvaranje Poziva objavljuje se zbog isteka roka prijave na Poziv sukladno točki 5.4 Uputa za prijavitelje […]

Donesena Odluka o financiranju operacije „Program podizanja razine oralnog zdravlja 2020.–2022.“.

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Upravljačko tijelo Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., nakon provedenog postupka izravne dodjele sredstava u okviru Poziva Hrvatskoj komori dentalne medicine za dostavu prijedloga operacije, koja će se financirati kao izravna dodjela sredstava u okviru Prioritetne osi 2 Socijalno uključivanje, Specifičnog cilja 9.iv.1 Održivo poboljšanje pristupa zdravstvenoj […]