Poziv Središnjem državnom uredu za razvoj digitalnog društva za dostavu prijedloga operacije „e-Savjetovanja – proširenja, nadgradnje i unaprjeđenje zakonodavnih procesa savjetovanja s javnošću“

Dana 17. prosinca 2020. godine Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike uputilo je Središnjem državnom uredu za razvoj digitalnog društva Poziv za dostavu prijedloga operacije „e-Savjetovanja -proširenja, nadgradnje i unaprjeđenje zakonodavnih procesa savjetovanja s javnošću“  koja će se financirati kao izravna dodjela sredstava u okviru Prioritetne osi 4 – „Dobro upravljanje“ Specifičnog cilja […]

Obavijest o produljenju obustave za Grupu 1 – Urbanu aglomeraciju Osijek, Grupu 5 – Urbanu aglomeraciju Split, Grupu 6 – Urbano područje Zadar i Grupu 7 – Urbanu aglomeraciju Zagreb otvorenog trajnog poziva „Aktivno uključivanje i poboljšanje zapošljivosti te razvoj inovativnih socijalnih usluga za ranjive skupine unutar 7 urbanih aglomeracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Zadar i Zagreb“

Dana 18. prosinca 2020. godine Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Upravljačko tijelo Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., slijedom zaprimljenih projektnih prijedloga koji iznosima dosežu 120% ukupno raspoloživih sredstava za Grupu 1 – Urbanu aglomeraciju Osijek, Grupu 5 – Urbanu aglomeraciju Split, Grupu 6 – Urbano područje Zadar i Grupu 7 – […]

Potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za operaciju „Modernizacija sustava prikupljanja podataka o robnoj razmjeni članica EU“ Ministarstva financija, Carinske uprave za provedbu projekta sufinanciranog iz Europskog socijalnog fonda

ZAGREB – Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Upravljačko tijelo Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., 18. prosinca 2020. godine dodijelilo je bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 2.400.000,00 kuna Ministarstvu financija, Carinskoj upravi za provedbu operacije „Modernizacija sustava prikupljanja podataka o robnoj razmjeni članica EU“ (UP.04.1.1.33.0004). Potpisnici Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava […]

Treća Izmjena natječajne dokumentacije Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Aktivno uključivanje i poboljšanje zapošljivosti te razvoj inovativnih socijalnih usluga za ranjive skupine unutar 7 urbanih aglomeracija/ područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Zadar i Zagreb”

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je dana 18. prosinca 2020. godine treću izmjenu natječajne dokumentacije za otvoreni (trajni) Poziv na dostavu projektnih prijedloga (PDP) „Aktivno uključivanje i poboljšanje zapošljivosti te razvoj inovativnih socijalnih usluga za ranjive skupine unutar 7 urbanih aglomeracija/ područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Zadar i Zagreb”, […]

Potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za operaciju „Poticanje obrazovanja za vezane obrte temeljene na sustavu naukovanja FAZA II“

ZAGREB – Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike i Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja sklopili su 16. prosinca 2020. godine Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za operaciju „Poticanje obrazovanja za vezane obrte temeljene na sustavu naukovanja FAZA II“, kojim se osigurava 245.805.000,00 kuna za aktivnosti daljnjeg unaprjeđenja i razvoja modela obrazovanja za zanimanja […]

Objava Poziva na dostavu projektnih prijedloga “Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice”

Pozivom se želi osigurati razvoj civilnoga društva u Republici Hrvatskoj koji osigurava ujednačen regionalni društveno – ekonomski rast i demokratski razvoj Republike Hrvatske. Specifično, Poziv je usmjeren jačanju kapaciteta OCD-a aktivnih u lokalnim zajednicama za provedbu aktivnosti prilagođenih lokalnim problemima te za neposredan rad na područjima koja se financiraju kroz Europski socijalni fond (zapošljavanje, obrazovanje, […]

Poziv Državnom zavodu za statistiku za dostavu prijedloga operacije „Uvođenje sustava procjenjivanja troškova statističkih procesa i proizvoda“

Dana 11. prosinca 2020. godine Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike uputilo je Državnom zavodu za statistiku Poziv za dostavu prijedloga operacije „Uvođenje sustava procjenjivanja troškova statističkih procesa i proizvoda“ koja će se financirati kao izravna dodjela sredstava u okviru Prioritetne osi 4 – „Dobro upravljanje“ Specifičnog cilja 11.i.1. „Povećanje djelotvornosti i kapaciteta […]

Obavijest o produljenju obustave Poziva „Umjetnost i kultura online“

Ministarstvo kulture i medija, temeljem informacije zaprimljene od Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva, dana 11. prosinca 2020. godine objavljuje obavijest o produljenju obustave Poziva UP.02.1.1.14 „Umjetnost i kultura online“. Budući da zaprimljeni projektni prijedlozi iznosima dosežu 110 % ukupno raspoloživih sredstava predmetnog Poziva te da do trenutka ove obavijesti za sve pristigle projektne prijedloge […]

Donesena Odluka o financiranju operacije „Poticanje obrazovanja za vezane obrte temeljene na sustavu naukovanja FAZA II“ Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Upravljačko tijelo Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“, nakon provedenog postupka izravne dodjele sredstava u okviru Poziva Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta za dostavu prijedloga operacije „Poticanje obrazovanja za vezane obrte temeljene na sustavu naukovanja FAZA II“ koja će se financirati kao izravna dodjela sredstava u okviru […]

Donesena sedma Odluka o financiranju u okviru Poziva “Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II”

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Upravljačko tijelo Operativnog programa “Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.”, donijelo je sedmu Odluku o financiranju za 84 projekta ukupne vrijednosti 127,4 mil HRK u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II“ (UP.02.1.1.13), koji se financira sredstvima iz Europskog socijalnog fonda. Više […]