VAŽNO! Zatvaranje Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Jačanje poslovanja društvenih poduzetnika – faza I.“

Dana 31. prosinca 2020. godine Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Upravljačko tijelo Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“ objavilo je zatvaranje Poziva „Jačanje poslovanja društvenih poduzetnika – faza I.“ (UP.02.3.1.03), istekom trenutačne obustave Poziva. Zatvaranje Poziva objavljuje se zbog isteka roka prijave na Poziv sukladno točki 5.4 Uputa za prijavitelje […]

Donesena Odluka o financiranju operacije „Program podizanja razine oralnog zdravlja 2020.–2022.“.

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Upravljačko tijelo Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., nakon provedenog postupka izravne dodjele sredstava u okviru Poziva Hrvatskoj komori dentalne medicine za dostavu prijedloga operacije, koja će se financirati kao izravna dodjela sredstava u okviru Prioritetne osi 2 Socijalno uključivanje, Specifičnog cilja 9.iv.1 Održivo poboljšanje pristupa zdravstvenoj […]

Poziv Ministarstvu financija – Poreznoj upravi za dostavu prijedloga operacije „Informacijski sustav za nagradne igre koje odobrava, prati i nadzire Porezna uprava i obuka djelatnika“

Dana 21. prosinca 2020. Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike uputilo je Ministarstvu financija, Poreznoj upravi Poziv za dostavu prijedloga operacije „Informacijski sustav za nagradne igre koje odobrava, prati i nadzire Porezna uprava i obuka djelatnika“, koja će se financirati kao izravna dodjela sredstava u okviru Prioritetne osi 4 – „Dobro upravljanje“ Specifičnog […]

Poziv za izravnu dodjelu sredstava Hrvatskom zavodu za zapošljavanje za dostavu prijedloga operacije „Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenim COVID-19 (koronavirusom)“

Dana 23.12.2020. godine Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je Poziv Hrvatskom zavodu za zapošljavanje za dostavu prijedloga operacije „Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenim COVID-19 (koronavirusom)“ Operacija će se financirati kao izravna dodjela sredstava u okviru Prioritetne osi 1 „Visoka zapošljivost i mobilnost radne snage“ Specifičnog cilja 8.i.3 „Očuvanje […]

Objavljen poziv „Čitanjem do uključivog društva“

Ministarstvo kulture i medija objavilo je 23. prosinca 2020. otvoreni privremeni poziv na dostavu projektnih prijedloga pod nazivom „Čitanjem do uključivog društva“. Provedbom poziva doprinijet će se ostvarenju ciljeva Nacionalne strategije poticanja čitanja za razdoblje od 2017. – 2022. Poziv se provodi u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014. – 2020., a usmjeren je […]

Donesena prva Odluka o financiranju projekata u sklopu ESF-Poziva „Aktivno uključivanje i poboljšanje zapošljivosti te razvoj inovativnih socijalnih usluga za ranjive skupine unutar 7 urbanih aglomeracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Zadar i Zagreb“

ZAGREB – Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Upravljačko tijelo Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“, objavilo je prvu Odluku o financiranju za otvoreni (trajni) Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Aktivno uključivanje i poboljšanje zapošljivosti te razvoj inovativnih socijalnih usluga za ranjive skupine unutar 7 urbanih aglomeracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split, […]

Obavijest o prekidu obustave Poziva „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II“ (UP.02.1.1.13)

Dana 22. prosinca 2020. Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike objavljuje prekid obustave za Poziv „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II“ (UP.02.1.1.13). Sukladno izmjenama natječajne dokumentacije objavljenima 22. prosinca 2020. godine, prijave na Poziv ponovno će se zaprimati od 11. siječnja 2021. godine od 9:00 sati. Sukladno točki 5.5. Uputa za […]

Obavijest o povećanju alokacije i izmjeni natječajne dokumentacije za Poziv „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II“

Dana 22. prosinca 2020. godine Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike objavljuje obavijest da je, slijedom zaprimanja velikog broja projektnih prijedloga, odlučilo o povećanju dostupnih financijskih sredstava za otvoreni trajni Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II“ (UP.02.1.1.13), čime ukupna financijska alokacija za predmetni Poziv iznosi 736.000.000,00 […]

Obavijest o produljenju obustave Poziva „Umjetnost i kultura online“

Ministarstvo kulture i medija, temeljem informacije zaprimljene od Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva, dana 21. prosinca 2020. godine objavljuje obavijest o produljenju obustave Poziva UP.02.1.1.14 „Umjetnost i kultura online“. Budući da zaprimljeni projektni prijedlozi iznosima dosežu 110 % ukupno raspoloživih sredstava predmetnog Poziva te da do trenutka ove obavijesti za sve pristigle projektne prijedloge […]

Druga izmjena natječajne dokumentacije otvorenog trajnog poziva na dostavu projektnih prijedloga „Umjetnost i kultura online“ (UP.02.1.1.14).

Dana 21. prosinca 2020., Ministarstvo kulture i medija objavilo je 2. izmjenu natječajne dokumentacije otvorenog trajnog poziva na dostavu projektnih prijedloga „Umjetnost i kultura online“ (UP.02.1.1.14). Izmjene Uputa za prijavitelje odnose se na produženje krajnjeg roka za podnošenje projektnih prijedloga do 30. lipnja 2021. godine. Preostale izmjene dokumentacije Poziva odnose se na usklađivanje naziva tijela […]