VAŽNO! Zatvaranje Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II“

Dana 31. svibnja 2021. godine Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Upravljačko tijelo Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“ objavilo je zatvaranje Poziva „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II“ (UP.02.1.1.13), istekom trenutačne obustave Poziva.

Zatvaranje Poziva objavljuje se zbog isteka roka prijave na Poziv sukladno točki 5.2 Uputa za prijavitelje te uzimajući u obzir informacije o ukupnom broju i iznosu zaprimljenih projektnih prijedloga, koji premašuju ukupno raspoloživi iznos Poziva.

Poziv „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II“, ukupne vrijednosti 736.000.000,00 HRK, ima za cilj osigurati nastavak financiranja aktivnosti zapošljavanja teže zapošljivih žena na poslovima pružanja potpore i podrške za starije i/ili nemoćne osobe (krajnje korisnike), aktivnosti koje su se pokazale vrlo uspješnima i nenadomjestivima u lokalnim zajednicama. Ovim Pozivom se financiraju projekti koji se provode na području čitave Hrvatske, pri čemu je naglasak stavljen na područja gdje je stopa nezaposlenosti viša od prosjeka RH te područja s nižim indeksom razvijenosti (uglavnom ruralna područja i otoci), a kroz koje je planirano zapošljavanje preko 8.000 žena koje će raditi na poslovima potpore, podrške i brige za oko 48.000 krajnjih korisnika, i to u njihovim kućanstvima.

Sve relevantne informacije pravovremeno će se objavljivati na mrežnim stranicama Europskog socijalnog fonda (http://www.esf.hr) i Europskih strukturnih i investicijskih fondova (http://www.strukturnifondovi.hr).