VAŽNO! RADIONICE O UPRAVLJANJU PROJEKTNIM CIKLUSOM U SVRHU BOLJE APSORPCIJE SREDSTAVA EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA, dopuna poziva

Slijedom velikog interesa udruga u području kulture i umjetnosti za sudjelovanje na radionicama o upravljanju projektnim ciklusom u svrhu bolje apsorpcije sredstava Europskog socijalnog fonda koje organizira Ministarstvo kulture u suradnji s WYG savjetovanjem d.o.o., obavještavamo Vas da se poziv za prijavu na radionice, osim na umjetničke organizacije i ustanove u kulturi, proširuje i na udruge u području kulture i umjetnosti.

U skladu s gore navedenim, rok za prijavu na prvu radionicu, koja se održava u Karlovcu od 9. do 11. listopada 2017., produžuje se do četvrtka, 5. listopada, dok se rok za prijave na radionice u ostalim gradovima produžuje do srijede, 11. listopada 2017. godine.

Poveznica na objavu poziva