VAŽNO! Obavijest o zatvaranju Poziva „Promocija zdravlja i prevencija bolesti – Faza 2“

S obzirom da je u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Promocija zdravlja i prevencija bolesti – Faza 2“ višestruko premašena alokacija te da na dan 30. lipnja 2021. godine istječe krajnji rok za zaprimanje projektnih prijedloga, Ministarstvo zdravstva Posredničko tijelo razine 1 sukladno pravilima i procedurama EU/ESI fondova ZATVARA POZIV NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA OD DANA 30. LIPNJA 2021. GODINE, OD 12.00 SATI.

Poziv je od 1. prosinca 2020. godine bio obustavljen zbog okolnosti nastalih u skladu s točkom 5.5. Uputa za prijavitelje – „Obustava i produženje roka za dostavu projektnih prijedloga u trenutku kad zaprimljeni projektni prijedlozi, u odnosu na zahtijevani iznos bespovratnih sredstava dosegnu 110% ukupno raspoloživog iznosa“, a sada se zatvara u skladu s točkom 5.3. Uputa za prijavitelje – „Rok za podnošenje projektnih prijedloga istječe na dan krajnjeg roka za zaprimanje projektnih prijedloga – 30. lipnja 2021. godine“.