Uključite se u javno savjetovanje koje provodi Europska komisija u okviru završne evaluacije Programa za zapošljavanje i socijalne inovacije od 2014. do 2020.

Europska komisija provodi javno savjetovanje u okviru vrednovanja Programa zapošljavanja i socijalnih inovacija (EaSI) koji predstavlja financijski instrument na razini EU-a za promicanje visoke razine kvalitetnog i održivog zapošljavanja, jamčeći odgovarajuću i pristojnu socijalnu zaštitu, borbu protiv socijalne isključenosti i siromaštva te poboljšanje radnih uvjeta. Ovo javno savjetovanje je namijenjeno prikupljanju informacija za ex-post evaluaciju Programa zapošljavanja i socijalnih inovacija i završnu evaluaciju Europskog mikrofinancijskog instrumenta Progress (EPMF). Navedene evaluacije se provode u skladu s člankom 13. stavkom 4. i člankom 38. stavkom 1. Uredbe EaSI 1296/2013 i člankom 9. Odluke 283/2010 o EPMF-a. Evaluacija pokriva pet kriterija ocjenjivanja – relevantnost, djelotvornost, učinkovitost, koherentnost i dodanu vrijednost EU – kako je potvrđeno u Smjernicama za bolju regulativu.

Ciljna publika

Građani EU, vladine i nevladine organizacije (međunarodne, europske, nacionalne, regionalne i lokalne), javne i privatne službe za zapošljavanje, visokoškolske ustanove i istraživački instituti, društvena i privatna poduzeća, banke, kreditne institucije, socijalni partneri, međunarodne organizacije, institucije EU kao i svi drugi zainteresirani dionici.

Kako sudjelovati?

Javno savjetovanje je otvoreno do 28. prosinca 2021. Na sljedećoj poveznici svi zainteresirani mogu ispuniti upitnik te pronaći detaljnije informacije o evaluaciji i javnom savjetovanju: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/11969-Employment-and-social-innovation-programme-2014-20-final-evaluation/public-consultation_en.

U svrhu transparentnosti, Europska komisija poziva organizacije i tvrtke koje sudjeluju u javnom savjetovanju da se registriraju u Registru transparentnosti EU-a.