Uključite se u javne konzultacije o ESF potpori u području obrazovanja!

Europska komisija provodi javne konzultacije u cilju vrednovanja potpore području obrazovanja putem Europskog socijalnog fonda (ESF) za razdoblje 2014.-2018. Prikupljene informacije koristit će se za procjenu učinka ESF potpora u području obrazovanja i osposobljavanja te identificiranje potreba za daljnjim usmjeravanjem podrške u budućnosti. 

Tko može sudjelovati?

Svi građani i organizacije mogu sudjelovati, ali poseban doprinos traži se od:

  • građana koji su u riziku od siromaštva i diskriminacije;
  • tijela uključenih u upravljanje programima ESF-a (nadležna tijela, članovi odbora za praćenje);
  • organizacija uključenih u ESF kao Korisnici ili projektni partneri (javna tijela, organizacije civilnog društva, jedinice lokalne/regionalne samouprave);
  • organizacija ili građana s iskustvom ili posebnim interesom u području obrazovanja i osposobljavanja.

Kako sudjelovati?

Konzultacije su otvorene do 24. veljače 2020. godine i dostupne na sljedećoj poveznici: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-6620755/public-consultation_en

Anketu je moguće ispuniti na hrvatskom jeziku. 

NAPOMENA: Za pristup konzultacijama potrebno je imati ECAS račun. Isti je moguće izraditi na sljedećoj poveznici: https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/cff_plant_survey-prog_2017-2018-ecas-account.pdf. Svi sudionici ovih konzultacija mogu izabrati i anonimni način sudjelovanja.