U Zagrebu održana 7. sjednica Odbora za praćenje Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

ZAGREB – Jučer, 6. prosinca 2017. godine, u organizaciji Ministarstva rada i mirovinskoga sustava, Upravljačkog tijela za Europski socijalni fond, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. -2020., održana je 7. sjednica Odbora za praćenje predmetnog programa.

IMG_0374

Odbor za praćenje kao stalno tijelo uspostavljeno je s ciljem praćenja provedbe Operativnog programa i napretka u ostvarenju njegovih ciljeva uzimajući u obzir financijske podatke, zajedničke te specifične pokazatelje.

U ime Ministarstva rada i mirovinskoga sustava Sjednicom su predsjedali državna tajnica Katarina Ivanković Knežević i pomoćnik ministra rada i mirovinskoga sustava Luka Rajčić.

IMG_0375

Na Sjednici su u svojstvu promatrača sudjelovali i predstavnici Europske komisije na čelu s g. Jordi Curell Gotorom, glavnim direktorom Uprave D – mobilnost radne snage u okviru Glavne uprave za zapošljavanje, socijalna pitanja i uključivanje.

Uz predstavnike/ice Europske komisije i tijela Sustava upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, na Sjednici su sudjelovali i preostali članovi/ice odbora, predstavnici/ice tijela državne i javne uprave, predstavnici/ice socijalnih i gospodarskih partnera, predstavnici/ice civilnoga društva, predstavnici/-ice pravobraniteljskih institucija te ostali partneri u provedbi Operativnog programa.

Glavni zaključci usvojeni tijekom predmetne sjednice bit će dijelom Zapisnika, a koji će se javno objaviti na Internet stranicama Europskog socijalnog fonda.

IMG_0373