Svečanost uručivanja prvih Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za uspješne prijavitelje u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Specijalističko usavršavanje doktora medicine“ (UP.02.2.1.02.) iz Europskog socijalnog fonda

Slijedom objavljenog Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Specijalističko usavršavanje doktora medicine“ (UP.02.2.1.02.) u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ za razdoblje 2014. – 2020., Ministarstvo zdravstva kao Posredničko tijelo razine 1 organizira Svečanost uručivanja prvih Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava (Ugovori) za uspješne prijavitelje u okviru predmetnog Poziva.

Svečanost se održava u petak 16. veljače 2018. godine, s početkom u 11:00 sati u Velikoj dvorani Ministarstva zdravstva, Ksaver 200a, 10 000 Zagreb.

Uspješnim ugovaranjem bespovratnih sredstava iz Europskog socijalnog fonda, povećat će se broj specijalizacija na primarnoj razini zdravstvene zaštite iz obiteljske medicine, pedijatrije, ginekologije i opstetricije te kliničke radiologije na manje atraktivnim i depriviranim područjima Republike Hrvatske, kao i hitne medicine na području Republike Hrvatske.

Za financiranje navedenih specijalizacija u okviru Poziva, Ministarstvo zdravstva osiguralo je financijsku omotnicu u iznosu od 187 milijuna kuna bespovratnih sredstava, od čega je 85% iz Europskog socijalnog fonda, a 15% predstavlja nacionalno sufinanciranje iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Ovim se Ugovorima uručuje 74 milijuna kuna bespovratnih sredstava za 17 domova zdravlja i zavoda za hitnu medicinu jedinica područne (regionalne) samouprave, a istima je obuhvaćeno financiranje 82 specijalizanta na primarnoj razini zdravstvene zaštite.

Potpisnici trilateralnih Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava su ministar zdravstva, prof.dr.sc. Milan Kujundžić, dr.med., ravnatelj Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Ante Lončar, dipl.iur. te ravnatelji/ice domova zdravlja i zavoda za hitnu medicinu jedinica područne (regionalne) samouprave čiji su projektni prijedlozi uspješno prošli sve faze postupka dodjele bespovratnih sredstava. Svečanosti uručivanja prisustvovat će i mr.sc. Marko Pavić, ministar rada i mirovinskoga sustava, u svojstvu čelnika Upravljačkog tijela za Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali“ za razdoblje 2014. – 2020.

U daljnjem se postupku dodjele bespovratnih sredstava zaprimaju i obrađuju projektni prijedlozi preostalih, unaprijed određenih prijavitelja te će za iste, kao uspješne prijavitelje, Ministarstvo zdravstva organizirati Svečanost uručivanja Ugovora.

Tekst poziva nalazi se OVDJE.