Svečano dodijeljeni ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava u sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Čitanjem do uključivog društva“ – skupina aktivnosti A


Potpisnici ugovora u okviru Poziva
„Čitanjem do uključivog društva“, za skupinu aktivnosti A

U Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu, održana je u četvrtak, 16. rujna 2021. godine, svečana dodjela ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Čitanjem do uključivog društva“, za skupinu aktivnosti A. Uspješnim prijaviteljima – narodnim knjižnicama – ugovore su uručili ministrica kulture i medija dr. sc. Nina Obuljen Koržinek, državni tajnik Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Dragan Jelić i zamjenik upraviteljice Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva Luka Bogdan.

Poziv „Čitanjem do uključivog društva“ usmjeren je na povećanje socijalne uključenosti pripadnika ranjivih skupina kroz razvoj čitalačke pismenosti, a njegovom provedbom će se doprinijeti ostvarenju ciljeva Nacionalne strategije poticanja čitanja koju je Vlada Republike Hrvatske usvojila 2017. godine za razdoblje do 2022. godine. Nadalje, ovim se Pozivom doprinosi promociji i afirmaciji čitanja u godini koju je Vlada Republike Hrvatske proglasila Godinom čitanja u Hrvatskoj. Dodijeljenim bespovratnim sredstvima financirat će se nabava i opremanje pokretnih knjižnica (bibliobusi), priprema i provedba aktivnosti poticanja čitanja za pripadnike ranjivih skupina te aktivnosti podizanja javne svijesti o važnosti čitanja za osobni razvoj i društvenu integraciju. Za financiranje je odabrano 12 projekata koje će provoditi korisnici (narodne knjižnice): Općina Vrpolje, Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci, Gradska knjižnica Marka Marulića Split, Gradska knjižnica i čitaonica Novi Marof, Gradska knjižnica i čitaonica Virovitica, Knjižnica Nikola Zrinski Čakovec, Narodna Knjižnica Petar Preradović Bjelovar, Narodna knjižnica i čitaonica Lekenik, Gradska knjižnica i čitaonica Milivoja Cvetnića Hrvatska Kostajnica, Gradska knjižnica Ivan Goran Kovačić, Gradska knjižnica Poreč i Samostalna narodna knjižnica Gospić.

Ukupni iznos bespovratnih sredstava koji se dodjeljuje projektnim prijedlozima za provedbu projekta u skupini aktivnosti A iznosi 35.000.000,00 HRK. Od navedenog iznosa je 85 % sredstava osigurano iz Europskog socijalnog fonda, dok obavezni udio nacionalnog sufinanciranja od 15 % osigurava Ministarstvo kulture i medija iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Poziv na dostavu projektnih prijedloga Čitanjem do uključivog društva provodi se u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014. – 2020., prioritetne osi 2 – „Socijalno uključivanje“, specifičnog cilja 9.i.1 „Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti kroz promociju integracije na tržište rada i socijalne integracije ranjivih skupina i borba protiv svih oblika diskriminacije“.

Ministarstvo kulture i medija je, u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“, ugovorilo projekte u sklopu Poziva „Umjetnost i kultura za mlade“, „Umjetnost i kultura 54+“, „Kultura u centru – potpora razvoju javno-civilno partnerstva u kulturi“, čija je provedba već završila te dodijelilo bespovratna sredstva i za projekte u okviru Poziva „Mediji zajednice – potpora socijalnom uključivanju putem medija, faza I“. i „Umjetnost i kultura online“ čija je provedba još u tijeku.