Produljenje obustave Grupe 5 – Vukovar u okviru Poziva “Razvoj i provedba programa za socijalnu koheziju i povećanje zaposlenosti u gradovima: Kninu, Belom Manastiru i općini Darda, Benkovcu, Petrinji i Vukovaru“

Dana 27. prosinca 2018. godine Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava Upravljačko tijelo Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“ objavilo je produljenje obustave Grupe 5 – Vukovar u okviru otvorenog trajnog poziva„Razvoj i provedba programa za socijalnu koheziju i povećanje zaposlenosti u gradovima: Kninu, Belom Manastiru i općini Darda, Benkovcu, Petrinji i Vukovaru“ (UP.02.1.2.01) do 31. siječnja 2019. (uključujući cijeli taj dan).

Produljenje obustave objavljuje se zbog velikog broja zaprimljenih projektnih prijedloga za Grupu 5 – Vukovar predmetnog poziva, odnosno radi činjenice da do trenutka ove obavijesti za sve pristigle projektne prijedloge za Grupu 5 – Vukovar postupak dodjele nije u potpunosti okončan.

Svi projektni prijedlozi predani unutar razdoblja produljenja obustave Grupe 5 – Vukovar predmetnog poziva, neće biti uključeni u postupak dodjele te ih se neće uzeti u razmatranje u slučaju ponovnog otvaranja iste.

Pozivamo Vas da daljnje informacije povezane s predmetnim Pozivom pratite na službenim stranicama Europskog socijalnog fonda www.esf.hr i na internetskoj stranici www.strukturnifondovi.hr