Produljena obustava Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Jačanje poslovanja društvenih poduzetnika – faza I.“ za SKUPINU 2 Prijavitelja

ZAGREB –Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Upravljačko tijelo Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014. – 2020. objavilo je produljenje obustave Poziva „Jačanje poslovanja društvenih poduzetnika – faza I.“ za SKUPINU 2 Prijavitelja (UP.02.3.1.03) do 29. studenoga 2019. godine u 17:00 sati.

Produljenje obustave objavljuje se zbog velikog broja zaprimljenih projektnih prijedloga za predmetni Poziv, odnosno činjenice kako do trenutka ove obavijesti za sve pristigle projektne prijedloge postupak dodjele nije u potpunosti okončan.

Svi projektni prijedlozi za Skupinu 2 Prijavitelja predani unutar razdoblja u kojem je ovaj Poziv za istu skupinu obustavljen, neće biti uključeni u postupak dodjele te ih se neće uzeti u razmatranje u slučaju ponovnog otvaranja Poziva.

Pozivamo Vas da pratite daljnje informacije vezane uz predmetni Poziv koje će biti objavljene na službenim stranicama Europskog socijalnog fonda www.esf.hr i na internetskoj stranici www.strukturnifondovi.hr.