Poziv za izravnu dodjelu sredstava Ministarstvu rada i mirovinskoga sustava – Upravi za tržište rada i zapošljavanje za dostavu prijedloga operacije „Nacionalna kampanja Garancije za mlade“

Dana 17. lipnja 2020. Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava objavilo je Poziv Ministarstvu rada i mirovinskoga sustava – Upravi za tržište rada i zapošljavanje za dostavu prijedloga operacije „Nacionalna kampanja Garancije za mlade“ koja će se financirati kao izravna dodjela sredstava u okviru Prioritetne osi 1 „Visoka zapošljivost i mobilnost radne snage“ Specifičnog cilja 8.vii.2 „Povećanje dostupnosti i kvalitete javno dostupnih informacija i usluga na tržištu rada, uključujući mjere APZ“ Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“.

Ovaj Poziv ukupne vrijednosti 750.000,00 HRK namijenjen je financiranju aktivnosti u cilju povećanja aktivnosti mladih na tržištu rada kroz poboljšanje dostupnosti i kvalitete usluga prilagođenih mladima te osnaživanju kapaciteta zaposlenika institucija na tržištu rada i drugih dionika uključenih u Savjet Garancije za mlade. Više o Pozivu potražite ovdje.