Poziv Ministarstvu rada i mirovinskoga sustava – Upravi za rad i zaštitu na radu za dostavu prijedloga operacije „Unaprjeđenje sustava kolektivnog pregovaranja i praćenja učinaka sklopljenih kolektivnih ugovora“

Dana 16. lipnja 2020. Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava – Uprava za upravljanje operativnim programima Europske unije uputilo je Ministarstvu rada i mirovinskoga sustava – Upravi za rad i zaštitu na radu Poziv za dostavu prijedloga operacije „Unaprjeđenje sustava kolektivnog pregovaranja i praćenja učinaka sklopljenih kolektivnih ugovora“ koja će se financirati kao izravna dodjela sredstava u okviru Prioritetne osi 4 – „Dobro upravljanje“ Specifičnog cilja 11.i.1. „Povećanje djelotvornosti i kapaciteta u javnoj upravi kroz poboljšanje pružanja usluga i upravljanja ljudskim potencijalima“ Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“

Ovim Pozivom ukupne vrijednosti 12.037.000,00kn unaprijedit će se sustav kolektivnog pregovaranja i praćenja učinaka sklopljenih kolektivnih ugovora u cilju modernizacije javne uprave i razvoja novog usklađenog sustava upravljanja ljudskim potencijalima u javnoj upravi. Unaprjeđenjem dosadašnjeg načina uređivanja plaća kroz sustav kolektivnog pregovaranja i praćenja kolektivnih ugovora, te izvještajnog i koordinacijskog IT sustava cilj je unaprijediti kolektivno pregovaranje u državnoj i javnim službama, uspostaviti analitičku podlogu za potrebe kolektivnog pregovaranja te ostvariti bolja suradnja sa socijalnim partnerima.

Više o Pozivu potražite ovdje.