Poziv Ministarstvu financija – Carinskoj upravi za dostavu prijedloga operacija „Razvoj i nadogradnja carinskih elektroničkih sustava za provedbu carinskih formalnosti pri uvozu robe“, „Modernizacija poslovanja CU u RH 2.0“ i „Unaprjeđenje Sustava za upravljanje rizicima – faza II“

ZAGREB – Dana 22. ožujka 2019. Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava uputilo je Ministarstvu financija – Carinskoj upravi Poziv za dostavu prijedloga operacija „Razvoj i nadogradnja carinskih elektroničkih sustava za provedbu carinskih formalnosti pri uvozu robe“, „Modernizacija poslovanja CU u RH 2.0“ i „Unaprjeđenje Sustava za upravljanje rizicima – faza II“ koje će se financirati kao izravna dodjela sredstava u okviru Prioritetne osi 4 – „Dobro upravljanje“ Specifičnog cilja 11.i.1. „Povećanje djelotvornosti i kapaciteta u javnoj upravi kroz poboljšanje pružanja usluga i upravljanja ljudskim potencijalima“ Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“

Ovim Pozivom ukupne vrijednosti 70.638.000,00 kn unaprijedit će se institucionalni kapaciteti Ministarstva financija – Carinske uprave kroz modernizaciju carinskih sustava i postupaka te jačanje znanja i vještina službenika Carinske uprave za rad u novim i unaprijeđenim sustavima.

Više o Pozivu nalazi se OVDJE.