Poziv Hrvatskom zavodu za hitnu medicinu za dostavu prijedloga operacije Program cjeloživotnog stručnog usavršavanja zdravstvenih radnika(skraćeni naziv: program eUsavršavanje)

Dana 21. listopada 2020. Ministarstvo zdravstva uputilo je Hrvatskom zavodu za hitnu medicinu Poziv za dostavu prijedloga operacije Program cjeloživotnog stručnog usavršavanja zdravstvenih radnika (skraćeni naziv: program eUsavršavanje) koja će se financirati kao izravna dodjela sredstava u okviru Prioritetne osi 2 – „Socijalno uključivanje“ Specifičnog cilja 9.iv.1. „Održivo poboljšanje pristupa zdravstvenoj skrbi u nerazvijenim područjima i za ranjive skupine te promocija zdravlja“ Operativnog programa ”Učinkoviti ljudski potencijali” 2014.-2020.

Ovim Pozivom ukupne vrijednosti 4.810.442,00 kuna omogućit će se unaprjeđenje zdravstvene zaštite i doprinos održivosti zdravstvenog sustava kroz proces kontinuiranog cjeloživotnog stručnog usavršavanja zdravstvenih djelatnika te unaprjeđenje znanja i vještina zdravstvenih djelatnika kroz povećanu dostupnost i raznolikost stručnih sadržaja programa eUsavršavanje.

Više o pozivu potražite ovdje.