Potpisani ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava za operacije Carinske uprave „Automatizirani sustav izvoza u okviru Carinskog zakonika Unije (AES)“ i „Modernizacija novog kompjuteriziranog sustava u okviru Carinskog zakonika Unije – NCTS“

ZAGREB – Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Upravljačko tijelo Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., 23. prosinca 2020. godine dodijelilo je bespovratna sredstva Ministarstvu financija, Carinskoj upravi za provedbu operacija „Automatizirani sustav izvoza u okviru Carinskog zakonika Unije (AES)“ (UP.04.1.1.33.0002) ukupne vrijednosti 12.000.000,00 HRK i „Modernizacija novog kompjuteriziranog sustava u okviru Carinskog zakonika Unije –NCTS“ (UP.04.1.1.33.0001) ukupne vrijednosti 15.000.000,00 HRK.

Potpisnici Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava su ravnatelj Carinske uprave mr. sc. Hrvoje Čović, ravnatelj Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje Ante Lončar, ispred Posredničkog tijela razine 2 te, ispred Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike ministar Josip Aladrović.

U okviru operacije „Automatizirani sustav izvoza u okviru Carinskog zakonika Unije (AES)“ financirati će se aktivnosti modernizacije IT sustava za kontrolu izvoza, obradu i razmjenu informacija o izlasku robe iz carinskog područja Unije.

Cilj projekta je potpuna automatizacija izvoznih postupaka i izlaznih formalnosti te pojednostavljenje carinskog postupanja i poslovanja za gospodarstvenike. Planirano trajanje provedbe operacije je 42 mjeseca (projekt je počeo 1. listopada 2019.)., a u okviru operacije će se educirati 200 carinskih službenika.

U okviru operacije „Modernizacija novog kompjuteriziranog sustava u okviru Carinskog zakonika Unije – NCTS (New Computarised System)“ financirati će se aktivnosti nadogradnje informatičkog sustava za provođenje provoznog postupka carinskih administracija država članica EU i EFTA zemalja. Planirano trajanje provedbe operacije je 42 mjeseca, a u okviru operacije će se educirati 120 carinskih službenika.

Projekti su planirani u okviru  Prioritetne osi 4 „Dobro upravljanje“, Specifičnog cilja 11.i.1 „Povećanje djelotvornosti i kapaciteta u javnoj upravi kroz poboljšanje pružanja usluga i upravljanja ljudskim potencijalima“, Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“.