Potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za operaciju „Podrška edukaciji službenika DGU u provedbi procesa homogenizacije katastarskih planova“ Državne geodetske uprave za provedbu projekta financiranog iz Europskog socijalnog fonda

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Upravljačko tijelo Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., 10. lipnja 2019. godine dodijelilo je bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 3.778.421,01 kuna Državnoj geodetskoj upravi za financiranje operacije „Podrška edukaciji službenika DGU u provedbi procesa homogenizacije katastarskih planova“. Potpisnici Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava su ravnatelj Državne geodetske uprave dr.sc. Damir Šantek, ravnatelj Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje Ante Lončar, kao Posredničko tijelo razine 2 te, u ime Ministarstva rada i mirovinskoga sustava, ministar mr. sc. Marko Pavić.

U okviru ove operacije financirat će se aktivnosti čiji su ciljevi stručno osposobljavanje službenika Državne geodetske uprave kroz edukaciju u postupku homogenizacije katastarskih planova kao preduvjeta za pokretanje postupka homogenizacije katastarskih planova u Republici Hrvatskoj i priprema parametara transformacije za provođenje postupka poboljšanja kvalitete katastarskih planova za najmanje 300 katastarskih planova na području Republike Hrvatske s ciljem poboljšanja kvalitete usluga Državne geodetske uprave. Trajanje provedbe operacije je 20 mjeseci. Operacijom će se educirati 165 službenika Državne geodetske uprave.

Projekt je planiran u okviru  Prioritetne osi 4 „Dobro upravljanje“, Specifičnog cilja 11.i.1. „Povećanje djelotvornosti i kapaciteta u javnoj upravi kroz poboljšanje pružanja usluga i upravljanja ljudskim potencijalima“, Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“. Upravo je u okviru Specifičnog cilja 11.i.1. za aktivnosti unaprjeđenja i modernizacije sustava javne uprave osigurano gotovo 670 milijuna kuna.