Potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za operaciju „Samozapošljavanje hrvatskih branitelja, djece smrtno stradalih ili nestalih hrvatskih branitelja, djece dragovoljaca iz Domovinskog rata i djece hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata“ Ministarstva hrvatskih branitelja za provedbu operacije financirane sredstvima Europskog socijalnog fonda

ZAGREB – Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Upravljačko tijelo Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“, 18. listopada 2019. godine dodijelilo je bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 36.958.946,00 HRK Ministarstvu hrvatskih branitelja za financiranje operacije „Samozapošljavanje hrvatskih branitelja, djece smrtno stradalih ili nestalih hrvatskih branitelja, djece dragovoljaca iz Domovinskog rata i djece hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata“. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisali su ministar rada i mirovinskoga sustava Josip Aladrović, ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved i ravnatelj Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Ante Lončar.

U okviru ove operacije financirat će se aktivnosti u svrhu olakšanja pristupa samozapošljavanju na tržištu rada nezaposlenim hrvatskim braniteljima, nezaposlenoj djeci smrtno stradalih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, nezaposlenoj djeci dragovoljaca iz Domovinskog rata i nezaposlenoj djeci hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata. Operacija je posebno usmjerena na poticanje održivog samozapošljavanja osoba iz ciljane skupine kroz dodjelu financijskih potpora za samozapošljavanje. Planirano trajanje provedbe operacije je 55 mjeseci, a aktivnostima će biti obuhvaćeno oko 400 osoba iz ciljane skupine.

Operacija je planirana u okviru Prioritetne osi 1 „Visoka zapošljivost i mobilnost radne snage“, Specifičnog cilja 8.i.2 „Povećanje održivog samozapošljavanja nezaposlenih osoba, posebice žena“ Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“