Potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za operaciju „Potpore za očuvanje radnih mjesta u sektoru proizvodnje tekstila, odjeće, obuće, kože i drva“ Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za provedbu operacije financirane sredstvima Europskog socijalnog fonda

ZAGREB – Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Upravljačko tijelo Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“, 11. studenoga 2019. godine dodijelilo je bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 199.000.000,00 HRK Hrvatskom zavodu za zapošljavanje za financiranje operacije „Potpore za očuvanje radnih mjesta u sektoru proizvodnje tekstila, odjeće, obuće, kože i drva“. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisali su ministar rada i mirovinskoga sustava Josip Aladrović, ravnatelj Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Ante Lončar i pomoćnica ravnatelja Ruža Hrga.

Aktivnosti ove operacije usmjerene su na očuvanje radnih mjesta radnika u industriji tekstila, odjeće, obuće, kože i drva, kojima prijeti gubitak radnog mjesta. Također, ovom operacijom se, kroz programe obrazovanja, želi doprinijeti njihovoj konkurentnosti te manjem odljevu radnika s nižim stupnjem obrazovanja u evidenciju nezaposlenih osoba u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje. Planirano trajanje provedbe operacije je 34 mjeseca, a aktivnostima će biti obuhvaćeno oko 6000 radnika s nižom/srednjom stručnom spremom ili starijih radnika, zaposlenih u prerađivačkoj industriji koji su neposredno vezani za poslove u proizvodnji.

Operacija je planirana u okviru Prioritetne osi 1 „Visoka zapošljivost i mobilnost radne snage“, Specifičnog cilja 8.i.3 „Očuvanje radnih mjesta, zadržavanje u zaposlenju radnika koji su proglašeni viškom te jačanje brzog ponovnog zapošljavanja osoba koje su postale nezaposlene nakon što su proglašene viškom“ Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“