Potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za operaciju „Modernizacija poslovanja Carinske uprave u Republici Hrvatskoj“ Ministarstva financija – Carinske uprave za provedbu projekta financiranog iz Europskog socijalnog fonda

ZAGREB – Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Upravljačko tijelo Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., 5. ožujka 2018. godine dodijelilo je bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 14.401.633,00 kuna Ministarstvu financija, Carinskoj upravi za financiranje operacije „Modernizacija poslovanja Carinske uprave u Republici Hrvatskoj“. Potpisnici Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava su pomoćnik ministra financija i ravnatelj Carinske uprave mr.sc. Hrvoje Čović, ravnatelj Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje Ante Lončar te u ime Ministarstva rada i mirovinskoga sustava, ministar mr. sc. Marko Pavić.

U okviru ove operacije financirat će se aktivnosti čiji je cilj modernizacija poslovanja Carinske uprave radi unaprjeđenja pružanja usluga građanima i gospodarstvenicima te poboljšanje povezanosti i suradnje s carinskim upravama država članica EU. Trajanje provedbe operacije je 37 mjeseci.

Aktivnostima operacije bit će obuhvaćeno najmanje 225 službenika Carinske uprave te će se razviti i unaprijediti 3 usluge u okviru sustava za upravljanje carinskim odlukama.

Projekt je planiran u okviru Prioritetne osi 4 „Dobro upravljanje“, Specifičnog cilja 11.i.1. „Povećanje djelotvornosti i kapaciteta u javnoj upravi kroz poboljšanje pružanja usluga i upravljanja ljudskim potencijalima“, Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“. Upravo je u okviru Specifičnog cilja 11.i.1. za aktivnosti unaprjeđenja i modernizacije sustava javne uprave osigurano gotovo 670 milijuna kuna.