Potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za operaciju „Jačanje mobilnosti kroz EURES mrežu i podrška regularnim migracijama“ Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za provedbu projekta financiranog iz Europskog socijalnog fonda

ZAGREB – Uprava za upravljanje operativnim programima Europske unije, Upravljačko tijelo Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“, 15. srpnja 2020. godine dodijelilo je bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 19.638.634,28 kuna Hrvatskom zavodu za zapošljavanje za financiranje operacije „Jačanje mobilnosti kroz EURES mrežu i podrška regularnim migracijama“. Potpisnici Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava su pomoćnica ravnatelja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Ruža Hrga, ravnatelj Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje Ante Lončar, kao Posredničko tijelo razine 2 te, u ime Ministarstva rada i mirovinskoga sustava, ministar Josip Aladrović.

U sklopu ove operacije provodit će se aktivnosti koje razvijaju nove i unapređuju postojeće usluge Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (HZZ-a) vezano za međunarodno posredovanje, mobilnost kroz EURES mrežu i podršku regularnim migracijama. Ovom će se operacijom osnažiti administrativni kapaciteti HZZ-a za kvalitetnu participaciju i ispunjavanje obveza definiranih EURES uredbom te će se EURES usluge posljedično cjelovito integrirati u redovne usluge HZZ-a. Zbog značaja integracije stranaca, potrebe tržišta rada koje se ne mogu zadovoljiti radnicima s tržišta Europske unije (EU) te u cilju pružanja informacija o sigurnoj mobilnosti na međunarodnom tržištu rada izvan EURES mreže, namjera je HZZ-a ponuditi usluge vezane uz navedena područja objedinjavanjem aktivnosti vezanih uz EU mobilnost s onima vezanima uz međunarodno posredovanje i migracije izvan EU u EURES i Migracijskim informativnim centrima (EMIC), čime će se postići maksimalna iskorištenost ljudskih i materijalnih resursa te učinkovitost u pružanju usluga. Planirano trajanje provedbe operacije je 45 mjeseci.

Projekt je planiran u okviru Prioritetne osi 1 „Visoka zapošljivost i mobilnost radne snage“, Specifičnog cilja 8.vii.2 „Povećanje dostupnosti i kvalitete javno dostupnih informacija i usluga na tržištu rada, uključujući mjere APZ“, Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“