Potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za operaciju „Hrvatski digitalni turizam – e-Turizam“ Ministarstva turizma za provedbu projekta financiranog iz Europskog socijalnog fonda

ZAGREB – Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Upravljačko tijelo Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., 6. svibnja 2019. godine dodijelilo je bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 14.362.416,73 kuna Ministarstvu turizma za financiranje operacije „Hrvatski digitalni turizam – e-Turizam“. Potpisnici Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava su ministar turizma Gari Cappelli, ravnatelj Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje Ante Lončar, kao Posredničko tijelo razine 2 te, u ime Ministarstva rada i mirovinskoga sustava, ministar mr. sc. Marko Pavić.

U okviru ove operacije financirat će se aktivnosti čiji je cilj razvoj novih e-usluga u turizmu kojima će se poboljšati komunikacija između građana i javne uprave te učinkovitost i transparentnost javne uprave u pružanju javnih usluga u turizmu. Operacija se planira u partnerstvu s Hrvatskom turističkom zajednicom. Trajanje provedbe operacije je 28 mjeseci.

Operacijom će se educirati 354 zaposlenika državne i javne uprave za kvalitetnije pružanje e-usluga u turizmu, razviti tri nove usluge te unaprijediti organizacija rada u 22 tijela javne uprave.

Projekt je planiran u okviru  Prioritetne osi 4 „Dobro upravljanje“, Specifičnog cilja 11.i.1. „Povećanje djelotvornosti i kapaciteta u javnoj upravi kroz poboljšanje pružanja usluga i upravljanja ljudskim potencijalima“, Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“. Upravo je u okviru Specifičnog cilja 11.i.1. za aktivnosti unaprjeđenja i modernizacije sustava javne uprave osigurano gotovo 670 milijuna kuna.