Predstavnici Europske komisije te Ministarstva rada i mirovinskoga sustava obišli projekte financirane sredstvima EU

Zbog održavanja Jedanaeste sjednice Odbora za praćenje Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. predstavnici Ministarstva rada i mirovinskoga sustava, Uprave za upravljanje operativnim programima Europske unije, na čelu sa pomoćnikom Lukom Rajčićem, boravili su prošlog tjedna u Biogradu na Moru te su tom prilikom posjetili projekte koji se financiraju sredstvima Europskog socijalnog fonda te Fonda europske pomoći za najpotrebitije. Pridružile su im se i predstavnice Europske komisije, Cristina Asturias iz Glavne uprave za zapošljavanje, socijalna pitanja i uključenost te Dunja Fadljević, osoba zadužena za Europski socijalni fond u Hrvatskoj.

p3

Kao primjer dobre prakse, obišli su Poljoprivrednu, prehrambenu i veterinarsku školu Stanka Ožanića u Zadru u kojoj ih je dočekala ravnateljica škole Jelena Gulan. Na samom početku posjeta, održan je radni sastanak na kojem su detaljnije prikazane projektne aktivnosti kroz prezentaciju dvogodišnjeg projekta PERMA-HORTI – „Zadarska inicijativa za permakulturni dizajn i urbanu hortikulturu“ vrijednog 854.143,73 HRK koji je ostvaren u okviru Poziva „Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja – faza III“, Europskog socijalnog fonda.

p4

Partneri na projektu su Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije AGRRA, Udruga apstinenata za pomoć pri resocijalizaciji “Porat”, Sveučilište u Zadru, Osnovna škola Voštarnica Zadar te Nasadi d.o.o.

RERMA-HORTI je projekt jačanja lokalnog partnerstva za zapošljavanje u Zadarskoj županiji čime je kreiran inovativan program osposobljavanja odraslih za poslove permakulturnog dizajna i urbane hortikulture kojim će 45 nezaposlenih žena povećati svoju zapošljivost te će 90 učenika spomenute škole steći nova znanja.

Na kraju posjeta, ravnateljica Gulan odvela je prisutne u obilazak škole u kojem se mogao vidjeti staklenik škole u kojem se uzgajaju jagode i cvijeće, pekarska prostorija te školski vrt. Uz to, škola je predstavila svoje proizvode proizvedene u sklopu drugih projekata financiranih sredstvima EU fondova.

p1

Nakon posjeta školi, predstavnici Ministarstva i Europske komisije posjetili su Gradsko društvo Crvenog križa Zadar u kojem ih je dočekao ravnatelj Bore Galac.

GDCK Zadar jedan je od 15 partnera na projektu „Humanitarni paket za Dalmaciju i Primorje“ čije je nositelj Gradsko društvo Crvenog križa Split, a pokriva područje šest županija Jadranske regije.

p9

Projekt je financiran sredstvima Fonda europske pomoći za najpotrebitije. Započeo je 16. srpnja 2018., a traje do 15. srpnja 2019. godine.

Osnovni cilj projekta je doprinijeti ublažavanju siromaštva najranjivijih skupina u društvu podjelom humanitarnih paketa prehrambenih i higijenskih proizvoda.

Cijeli projekt obuhvaća 11.486 korisnika kojima će se paketi hrane dijeliti tri puta u razdoblju trajanja projekta, dok će podjelom paketa higijenskih potrepština biti obuhvaćeno 11.750 korisnika kroz dvije podjele. Dodatno će se za 850 djece koja pohađaju niže razrede osnovne škole dijeliti paketi školske opreme.

p6

Ravnatelj Galac govorio je i o ostalim aktivnostima koje provodi GDCK Zadar – obiteljsko savjetovalište, programi za ovisnike, a uskoro kreću i sa programom „Pokret“ koji je nastavak projekta „Zaželi – program zapošljavanja žena“. Također, upoznao je prisutne i sa problemima sa kojima se susreće GDCK u provođenju projekata.